Delež tujih študentov na slovenskih univerzah se je več kot podvojil

29. 9. 2021, 06:00 | Aktualno | Vir: STA

              Delež tujih študentov na slovenskih univerzah se je več kot podvojil (foto: Anže Malovrh/STA) Anže Malovrh/STA

Slovenija je za tuje študente vse bolj zanimiva, njihov delež se iz leta v leto zvišuje. Medtem ko so pred štirimi leti ti predstavljali 4,5 odstotka študentske populacije, se je danes ta delež več kot podvojil in znaša enajst odstotkov. Vse univerze so namreč zaznale porast na tem področju. Letos so sicer nekateri ostali brez mesta na študiju.

Za študij na slovenskih univerzah, kjer študira okoli 65.000 študentov, se je za prihajajoče študijsko leto prijavilo tudi 123 kandidatov iz držav izven EU, ki so bili sprva zavrnjeni. Na mariborski medicinski fakulteti so jih zavrnili 22, ki so izpolnjevali pogoje za vpis, na ljubljanski pa 101 tujega študenta iz držav nečlanic EU.

Kot razlog so navedli, da so sledili določbam pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, po katerem imajo Slovenci brez slovenskega državljanstva pri razvrščanju prednost pred tujci iz tretjih držav, mariborsko fakulteto naj bi k temu silile tudi kadrovske in prostorske omejitve, saj so na pobudo vlade splošni vpis v prvi letnik povečali za deset - na 106 mest.

Pritožbam zavrnjenih bodočih študentov medicine iz držav nečlanic EU je ugodila ljubljanska univerza, ki je sprva sprejela manj kot pet študentov, naknadno pa še ostale, ne glede na to ali so se pritožili ali ne. Tujih kandidatov, ki so se prijavili na študij medicine in ki tudi izpolnjujejo pogoje za sprejem na medicinsko fakulteto, je po podatkih univerze 44. "V skladu z načelom enakosti je namreč treba vse kandidate v enakem položaju enako obravnavati," so za STA navedli na ljubljanski univerzi.

Na naši največji univerzi je število tujih študentov v zadnjih štirih letih z 2476 naraslo na 3653 v preteklem študijskem letu. Tujci tako med več kot 40.000 vpisanimi študenti na univerzi predstavljajo devet odstotkov.

Na mariborsko univerzo so naknadno sprejeli vse kandidate, državljane držav nečlanic EU, ki so se prijavili na študij medicine in so izpolnjevali minimum točk za sprejem na ta študijski program. Medicinska fakulteta je v 1. prijavnem roku za tujce na štiri vpisna mesta sprejela dva Slovenca brez slovenskega državljanstva, po naknadnem razvrščanju je bilo na študijski program splošne medicine sprejetih skupno devet kandidatov, so sporočili z univerze.

Tudi na mariborski univerzi rast deleža tujih študentov beležijo že nekaj let

Njihovo število se je glede na preteklo študijsko leto po navedbah univerze povečalo za 23,8 odstotka. Lani je bilo na študijske programe skupno vpisanih 1463 tujcev (predlani 1182), kar predstavlja 10,5 odstotka vseh (13.949) vpisanih študentov na univerzi.

Daleč največ tujih študentov glede na skupno število študentov pa sprejema primorska univerza. Medtem ko je še pred štirimi leti oz. v letu 2017/2018 delež tujcev znašal 12 odstotkov, je v letu 2020/2021 ta narasel na 15,5 odstotka vseh vpisanih študentov.

V študijskem letu 2020/21 je v slovenskem visokošolskem okolju po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport študiralo 7681 tujih študentov; 2154 iz držav EU, 5527 pa iz držav nečlanic EU. Tuji študenti prihajajo sicer iz 121 držav. Velika večina jih je iz evropskih držav, največ iz držav nekdanje Jugoslavije oziroma Srbije, Makedonije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore in držav članic EU, pa tudi iz bolj oddaljenih, kot sta ZDA in Kanada. Za primerjavo: leta 2016 so tuji študenti k nam prihajali iz 93 držav.