Lani brez medletnega padca nočitev le turistične kmetije z nastanitvijo

Statistika

12. 3. 2021, 06:00 | Prosti čas | Vir: STA

              Lani brez medletnega padca nočitev le turistične kmetije z nastanitvijo (foto: Anže Malovrh/STA) Anže Malovrh/STA

Turizem v Sloveniji je bil po letih rasti lani zaradi epidemije covida-19 zelo okrnjen. Število nočitev turistov je doseglo 58 odstotkov vrednosti iz 2019, pa še to v veliki meri zaradi poletne dinamike in zahvaljujoč domačim gostom, je strnil statistični urad. Med ponudniki so rezultate iz 2019 ohranile le turistične kmetije z nastanitvijo.

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo lani zabeleženih skoraj 3,1 milijona prihodov turistov, kar je 51 odstotkov manj kot v letu 2019, in 9,2 milijona njihovih prenočitev, to pa je 42 odstotkov manj kot v letu pred tem.

Prihodov domačih turistov je bilo zabeleženih nekaj manj kot 1,9 milijona ali za 21 odstotkov več kot v 2019, njihovih prenočitev pa je bilo nekaj pod 5,9 milijona ali za 33 odstotkov več kot v 2019. Pri tem velja spomniti na državni ukrep turističnih bonov.

Prihodov tujih turistov je bilo medtem lani za malenkost več kot 1,2 milijona oz. 74 odstotkov manj kot v letu pred tem, njihovih prenočitev pa nekaj manj kot 3,4 milijona ali za 71 odstotkov manj kot v 2019.

Polovico vseh turističnih prenočitev v 2020 so domači in tuji gostje ustvarili v juliju in avgustu

Takrat je bilo skupaj ustvarjenih malo manj kot 4,6 milijona prenočitev, od tega so jih po dve tretjini v vsakem mesecu ustvarili domači turisti.

Od tujih turistov so v teh dveh mesecih največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije, ki so bili tudi sicer med tujimi turisti, ki so lani obiskali Slovenijo, najštevilčnejši. Ustvarili so malo manj kot 814.000 prenočitev ali 24 odstotkov vseh nočitev tujih turistov v 2020, a vseeno 47 odstotkov manj kot v 2019. Nekaj več kot tretjino oz. natančneje 34 odstotkov prenočitev tujih turistov so medtem lani ustvarili gostje iz sosednjih držav.

Turisti iz Avstrije so tako ustvarili 11 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov, glede na 2019 pa jih je bilo 63 odstotkov manj. Gostje iz Italije so ustvarili 11 odstotkov vseh lanskih prenočitev tujih turistov, a obenem 72 odstotkov manj kot v 2019, gostje iz Hrvaške sedem odstotkov vseh prenočitev tujih turistov in 58 odstotkov manj kot v 2019, turisti iz Madžarske pa pet odstotkov vseh prenočitev tujih turistov, a 63 odstotkov manj kot v 2019.

Ko gre za vrste turističnih občin, je bilo lani največ prenočitev v gorskih občinah, in to nekaj nad 2,8 milijona ali 31 odstotkov vseh prenočitev. Je bilo pa to 39 odstotkov manj kot v 2019. Sledile so zdraviliške občine; tam je bilo v 2020 zabeleženih nekaj pod 2,3 milijona prenočitev turistov, kar je 24 odstotkov vseh ter 35 odstotkov manj kot v 2019.

V obmorskih občinah je bilo lani nekaj več kot 2,2 milijona prenočitev turistov ali 24 odstotkov vseh in 26 odstotkov manj kot v 2019, v občini Ljubljana pa približno 540.000 prenočitev turistov ali šest odstotkov vseh in 76 odstotkov manj kot v 2019. Prav Ljubljana je bila po letih hitre rasti turističnega obiska lani največji poraženec med vrstami občin.

Domači turisti so lani največkrat prenočili v zdraviliških občinah (31 odstotkov vseh prenočitev domačih turistov), tuji turisti pa v gorskih občinah (38 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov).

Največ prenočitev v letu 2020 so turisti, domači in tuji skupaj, ustvarili v občini Piran

In sicer malo manj kot 1,3 milijona ali 14 odstotkov vseh. V širši obalno-kraški regiji je bilo skupaj ustvarjenih 2,3 milijona prenočitev ali 25 odstotkov vseh. Več kot 500.000 prenočitev turistov je bilo ustvarjenih le še v občinah Kranjska Gora in Ljubljana.

Domači turisti so največ prenočitev ustvarili v občinah Piran (15 odstotkov vseh prenočitev domačih turistov), Kranjska Gora (sedem odstotkov) in Izola (šest odstotkov), tuji turisti pa v občinah Ljubljana (14 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov), Piran (12 odstotkov) in Bled (devet odstotkov).

Z vidika vrst nastanitvenih obratov so turisti v 2020 največ prenočitev ustvarili v hotelih, to je malo manj kot 3,6 milijona ali 39 odstotkov vseh turističnih prenočitev v 2020. Več kot milijon turističnih prenočitev je bilo le še v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (nekaj nad 2,2 milijona ali 24 odstotkov vseh) ter v kampih (nekaj nad 1,4 milijona ali 15 odstotkov vseh).

V turističnih kmetijah z nastanitvijo je bilo v 2020 ustvarjenih nekaj več kot 250.000 prenočitev turistov, kar je bilo približno toliko kot v 2019, le da je bilo številčno razmerje med prenočitvami domačih in tujih turistov obrnjeno. Tuji turisti so v 2019 ustvarili 79 odstotkov vseh prenočitev na turističnih kmetijah, v 2020 pa le 25 odstotkov. Turistične kmetije so tako edine ohranile lanske številke pri prenočitvah.

Število prenočitev je lani glede na 2019 medtem najizraziteje upadlo v mladinskih hotelih, za 61 odstotkov. V hotelih je bil ta upad 51-odstoten, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah 31-odstoten, v kampih pa 30-odstoten.