Za kolesarske poti v več občinah odobrena evropska sredstva

Skupna vrednost znaša slabih 8,5 milijona evrov

3. 5. 2021, 14:15 | Prosti čas | Vir: STA

              Za kolesarske poti v več občinah odobrena evropska sredstva (foto: Nebojša Tejić/STA) Nebojša Tejić/STA

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekte Kolesarska pot Postojna-Hruševje-Grobišče-Zagon, DRR-Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi ter Kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci. Skupna vrednost vseh projektov znaša slabih 8,5 milijona evrov.

Kot so sporočili iz službe vlade, bo projekt kolesarska pot Postojna-Hruševje-Grobišče-Zagon izvajala Občina Postojna. Občina želi z njim povečati delež mehke mobilnosti med občani, zmanjšati prometno obremenitev mestnega središča in obmestnih prometnic ter izboljšati kakovosti zraka.

V okviru projekta bo postojnska občina zgradila kolesarsko pot Postojna-Hruševje-Grobišče-Zagon in s tem povezala obstoječe in nove odseke kolesarskih povezav v povezan sistem kolesarskih poti. Skupna dolžina novozgrajene kolesarske povezave bo 7390 metrov.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo tega projekta, znaša nekaj manj kot 3,9 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo v okviru dogovora za razvoj Primorsko-Notranjske razvojne regije prispeval 1,75 milijona evrov.

Projekt DRR-Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi bo izvajala Občina Brežice, ki bo v okviru projekta zgradila kilometer in pol dolgo kolesarsko pot od Brežic do Kraške vasi ter od Brežic do Čateža ob Savi. Brežiška občina želi s projektom povečati varnost kolesarjev in prispevati k trajnostnemu razvoju območja oziroma prometa.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo omenjenega projekta znaša 3,3 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj okviru dogovora za razvoj Razvojne regije Posavje prispeval dober milijon evrov.

Celotna dolžina kolesarske povezave bo ob zaključku projekta znašala 4,3 kilometra, saj bo z evropskimi sredstvi sofinancirana kolesarska povezava povezana z obstoječo kolesarsko povezavo v samem mestu do gradu v Brežicah, so pojasnili na vladni službi.

Projekt kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci pa bodo izvajale občine Lendava, Velika Polana in Črenšovci. V okviru projekta bo vzpostavljena približno 6,7 kilometra dolga kolesarska povezava med omenjenimi občinami.

Kot so zapisali na službi vlade za razvoj, bodo v Veliki Polani uredili javno kolesarsko stezo za kolesarje v širini dveh metrov od križišča cest Hotiza-Velika Polana-Žižki in naprej po občinski cesti. V občini Lendava bodo uredili kolesarsko stezo na odseku od Dolge vasi do Trimlinov. Predvidena je dvosmerna asfaltna steza, ločena s talno signalizacijo, ki poteka izven obstoječih cest. Poleg tega je predvideno še podaljšanje obstoječega pločnika v Dolgi vasi, s čimer bodo vzpostavili navezavo načrtovane kolesarske steze na obstoječo prometno infrastrukturo. Občina Črenšovci bo v sklopu projekta uredila kolesarsko stezo, ki poteka od zadnje hiše naselja Žižki do poljske poti na meji z občino Velika Polana.

Projekt je vreden 1,26 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo pri tem prispeval 607.000 evrov.

Na službi vlade so pri tem še izpostavili, da gre za pomemben regijski projekt, naložba pa bo povečala število dnevnih kolesarjev in njihovo varnost.