Grozljive posledice neurja: zalilo tudi bolnišnico