Metropolitan - mesto odličnih zgodb

Metropolitan je informativno-mnenjsko spletno mesto za bralce, ki jih zanima aktualno družbeno dogajanje in ki stremijo k prebiranju dobrih zgodb, poglobljenih člankov, zanimivih intervjujev ter preverjenih vsebin s področja življenjskega sloga.


UREDNIŠTVO 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
tel.: 01 3000 700
e-pošta uredništva: info@metropolitan.si


IZDAJA
© Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o.
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
www.adriamedia.si