Alen Kofol: "Se vzpostavlja sistemska diskriminacija med otroci s posebnimi potrebami?"

6. 1. 2021, 12:50 | Aktualno

              Alen Kofol: "Se vzpostavlja sistemska diskriminacija med otroci s posebnimi potrebami?" (foto: profimedia) profimedia

Prejeli smo javno pismo Alena Kofola, prof. def., šolska svetovalnica, v katerem opozori na kršitev odločbe ustavnega sodišča, ki je 4. januar določilo za začetek izvajanja programov za otroke s posebnimi potrebami.

V nadaljevanju ga objavljamo v celoti:


 
Iz Sklepa ustavnega sodišča U-I-473/20-14 z  dne 21.12. 202o izhaja, da Vlada Republike Slovenije najkasneje od 4. 1. 2021 omogoči začetek izvajanja programov za otroke s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi potrebami.

DEJSTVA

V Sloveniji NE OBSTAJAJO šole za otroke s posebnimi potrebami.

Obstajajo samo OSNOVNE ŠOLE, ki izvajajo različne vzgojno-izobraževalne programe za otroke s posebnimi potrebami.

Osnovnim šolam, ki izvajajo prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih, v Sloveniji pravimo osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP).

Osnovnim šolam, ki izvajajo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v Sloveniji pravimo redne (večinske) osnovne šole (OŠ).

Ključno je, da postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, učence ne usmerja v OŠPP-je oziroma OŠ-je, temveč v različne vzgojno-izobraževalne programe, ki se izvajajo znotraj posameznih vzgojno-izobraževalnih zavodov.

ZAKLJUČEK

Na podlagi zgoraj zapisanih dejstev, bi se moralo začeti izvajanje vseh programov za otroke s posebnimi potrebami, neglede v katerem vzgojno-izobraževalnem zavodu se ti programi izvajajo.

Osnovne šole, ki izvajajo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo do 4. 1. 2021 še niso dobile nobenih navodil, kako naj učencem s posebnimi potrebami omogočijo izvajanje dodatne strokovne pomoči, fizične pomoči in prilagojenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Programa, ki je na podlagi izvršljive upravne odločbe o usmeritvi, določen z individualiziranim programom vsakemu posameznemu učencu s posebnimi potrebami.

Vzpostavljamo s tem sistemsko diskriminacijo med otroci s posebnimi potrebami, ki obiskujejo različne programe, ki so namenjeni njim?

Alen Kofol, prof. def., šolska svetovalnica