Bohinjska kraljica je najdebelejša znana smreka v Sloveniji in visoka impresivnih 47 metrov #video

31. 5. 2021, 10:03 | Aktualno

              Bohinjska kraljica je najdebelejša znana smreka v Sloveniji in visoka impresivnih 47 metrov #video (foto: Anika Odar) Anika Odar

Ekipa gozdarjev Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije in arboristov je potrdila, da je najdebelejša smreka v Bohinju tudi najdebelejša znana smreka v Sloveniji. Izmerjeni prsni premer Bohinjske kraljice je 169 centimetrov, visoka je 47 metrov, volumen debla znaša 31,6 kubičnih metrov.

Najdebelejšo smreko v Bohinju sta prva odkrila blejska gozdarja Lojze Budkovič in Marko Gašperin že leta 1993. Takrat je prsni premer (premer drevesa na prsni višini - 1,3 m od tal)  smreke znašal 159 centimetrov, in že takrat je bila to najdebelejša smreka v Bohinju. 

V letošnjem letu je bil na pobudo gozdarke načrtovalke Lucije Odar ponovno izmerjen prsni premer Bohinjske kraljice, ki po novem meri 169 centimetrov. Arborista Rok Kozjek Mencinger in Gašper Finžgar sta na smreko tudi splezala in s pomočjo merilnega traku izmerila njeno višino in premere drevesa po odsekih. Na podlagi teh meritev je bilo ugotovljeno, da je višina smreke 47 metrov, volumen debla pa znaša 31,6 kubičnih metrov.

Anika Odar

Dr. Jernej Jevšenak iz Gozdarskega inštituta Slovenije je smreki odvzel izvrtek, na podlagi katerega je bilo ocenjeno, da je smreka stara 200 let. Podatki bodo na voljo tudi za nadaljnje dendrokronološke analize Gozdarskega inštituta Slovenije.

Bohinjska kraljica je vitalna in je do sedaj uspešno kljubovala vremenskim ujmam in napadom podlubnikov. Glede na njene dimenzije tudi dobro prirašča, zato je pričakovano, da bo njen premer v prihodnosti še zrasel. V Sloveniji so najdebelejša drevesa zavarovana kot naravne vrednote, register naravnih vrednot pa vodi Zavod RS za varstvo narave. Med dendrološkimi naravnimi vrednotami ima Bohinjska kraljica največji prsni premer med smrekami.

Anika Odar

Smreka raste na nedostopnem terenu na južni strani Bohinjskega jezera, zato so na Zavodu za gozdove Slovenije v sodelovanju s Turizmom Bohinj posneli kratki dokumentarni film o smreki, ki si ga lahko ogledate na Facebook strani Zavoda za gozdove Slovenije.

Anika Odar
Anika Odar