Epidemija lani najbolj škodovala gostinstvu in turizmu, gradbeništvo z dobičkom

27. 6. 2021, 11:47 | Aktualno | Vir: STA

              Epidemija lani najbolj škodovala gostinstvu in turizmu, gradbeništvo z dobičkom (foto: profimedia) profimedia

V Sloveniji je v letu 2020, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19, delovalo 150.324 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo, ki so skupno ustvarila 98,3 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,3 odstotka manj kot v letu 2019. Največji upad so zabeležili podjetja v gostinstvu ter potovalne agencije in organizatorji potovanj.

Kot je pred nekaj dnevi objavil statistični urad, je na poslovanje podjetij v letu 2020 močno vplivala epidemija, vendar ne povsod slabo. Podjetja v industriji, razen rudarstvu, v informacijskih dejavnostih, poslovanju z nepremičninami in v strokovnih dejavnostih, so ustvarila več dodane vrednosti kot v letu 2019. Gradbeništvo je poslovalo pozitivno.

Prihodek od prodaje je najbolj upadel v gostinstvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Lani je bilo v gostinstvu aktivnih 12.588 podjetij, ki so ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov oz. 34,4 odstotka manj kot leto prej. V gostinstvu je bilo lani tudi 6,1 odstotka manj zaposlenih kot v letu 2019.

Največji delež prihodka sicer ustvarijo v predelovalnih dejavnostih in trgovini, kjer je tudi delež zaposlenih najvišji. V predelovalnih dejavnostih je bilo lani 0,9 odstotka več aktivnih podjetij, ki so ustvarila 4,7 odstotka manj prihodkov, a 1,9 odstotka več dodane vrednosti.

V trgovini se je število aktivnih podjetij zmanjšalo za manj kot 1,5 odstotka, zmanjšalo se je tudi število zaposlenih. Podjetja so imela 34,1 milijarde evrov prihodkov oz. 8,2 odstotka manj kot leta 2019, ustvarila pa so 4,6 milijarde evrov dodane vrednosti oz. 3,5 odstotka manj kot v letu 2019.

Več prihodka je bilo lani le v dejavnosti gradbeništvo, poslovanje z nepremičninami in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

V gradbeništvu je bilo lani 664 novih aktivnih podjetij. Nekaj več kot 20.000 podjetij je imelo 0,6 odstotka višje prihodke, ustvarila pa so za sedem odstotkov več dodane vrednosti.

Prihodki v poslovanju z nepremičninami so bili višji za 3,6 odstotka, podjetja so ustvarila štiri odstotke več dodane vrednosti. V 4118 podjetjih je delalo 6285 oseb, kar je 2,3 odstotka več kot leto prej.

V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih je bilo aktivnih 36.749 podjetij, kar predstavlja četrtino vseh aktivnih podjetij. Prihodki teh podjetij so se povečali za 0,6 odstotka, ustvarila so dva odstotka več dodane vrednosti. Zaposleni v teh podjetjih predstavljajo 9,7 odstotka vseh zaposlenih, v letu 2020 se je njihovo število povečalo za skoraj dva odstotka.

Podjetja v dejavnosti oskrbe z električno energijo, oskrbe z vodo in ravnanjem z odplakami in odpadki so ustvarila manj prihodkov in 10 odstotkov več dodane vrednosti.

V dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro je bilo aktivnih 1362 podjetij, ki so ustvarila 3,5 odstotka manj prihodkov, dodana vrednost pa se je povečala za 12,7 odstotka. V dejavnosti oskrbe z vodo in ravnanja z odplakami in odpadki je bilo aktivnih 403 podjetij, ob 1,3 odstotka manjšem prihodku pa so ustvarila za 10,7 odstotka več dodane vrednosti.

Epidemija je precej okrnila tudi poslovanje potovalnih agencij in organizatorjev. Prebivalci Slovenije so lani zelo malo potovali, več kot polovica vprašanih v raziskovanju turističnih potovanj domačega prebivalstva je kot razlog za to navedlo covid-19.

To je vplivalo tudi na dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, kjer je bilo lani aktivnih 1004 podjetij. Zaradi pandemije so se njihovi prihodki v primerjavi z letom prej zmanjšali za 76,9 odstotka, ustvarjena dodana vrednost pa je bila nižja za 75,2 odstotka.