Leta 2100 naj bi imela Slovenija 207.000 manj prebivalcev kot danes

Skoraj tretjina bo starejših

7. 7. 2020, 07:00 | Aktualno | Vir: STA

              Leta 2100 naj bi imela Slovenija 207.000 manj prebivalcev kot danes (foto: Profimedia) Profimedia

Po projekcijah, ki jih je pripravil Eurostat, naj bi imela Slovenija leta 2100 nekaj več kot 1.888.000 prebivalcev oz. 207.000 manj kot danes, skoraj tretjina pa naj bi bila starejših. Pričakovana življenjska doba za dečke, rojene v tem letu, naj bi bila 89 let, za tega leta rojene deklice pa 93 let, ugotovitve projekcij povzema statistični urad.

Projekcije EUROPOP2019, ki jih je Eurostat pripravil za vse države članice EU, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico, Sloveniji napovedujejo povečevanje prebivalstva do približno leta 2024. Prebivalstvo naj bi se povečalo na približno 2.116.000, nato naj bi število prebivalcev začelo počasi padati. V začetku leta 2100 naj bi imela Slovenija 1.888.000 prebivalcev, kar je deset odstotkov manj kot v letu 2019, ki je začetno leti teh projekcij.

Predpostavlja se, da se bo v letu 2100 v Slovenijo priselilo 5300 več prebivalcev, kot se jih bo iz nje odselilo. To je približno dve tretjini manj, kot je znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2019.

Po navedbah statistikov naj bi se v prihodnosti celotna stopnja rodnosti v Sloveniji večinoma enakomerno dvigala in leta 2100 dosegla vrednost 1,72. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu naj bi se daljšalo in dečki, rojeni v Sloveniji leta 2100, bi lahko pričakovali, da bodo živeli 89 let, deklice pa 93 let.

Medtem ko so leta 2019 starejši (stari 65 ali več let) predstavljali 19,8 odstotka prebivalstva, naj bi bilo leta 2100 v tej starostni skupini nekaj več kot 31 odstotkov prebivalcev Slovenije.

Delež otrok (mlajši od 15 let) pa se bo predvidoma nekaj let še zniževal in leta 2037 dosegel minimum (okoli 12,5 odstotka). Leta 2100 naj bi bilo otrok med prebivalci 13,5 odstotka, še povzemajo projekcije na Statističnem uradu RS.