Mineva 250 let od rojstva velikega nemškega filozofa Hegla

Oče moderne dialektike

27. 8. 2020, 07:47 | Aktualno | Vir: STA

              Mineva 250 let od rojstva velikega nemškega filozofa Hegla (foto: Shutterstock) Shutterstock

Pred 250. leti se je v Stuttgartu rodil nemški filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Najbolj znan je po tem, da je razvil tehniko dialektičnega mišljenja, bistvo katerega je nadrobno prikazano v njegovem temeljnem delu Fenomenologija duha. Heglovemu življenju in delu se bodo ob obletnici tudi v Sloveniji poklonili z mednarodno konferenco.

Hegel se je rodil 27. avgusta leta 1770 v Stuttgartu, kjer je tudi obiskoval gimnazijo. Bil je mladenič številnih interesov. Zanimal se je za matematiko in zgodovino, še posebej so ga navduševali antika in arhaični jeziki. Nato je vpisal študij teologije in filozofije v Tübingenu. V tistem obdobju je veliko pridobil iz intelektualnih pogovorov s prijateljema Friedrichom Hölderlinom in Friedrichom Wilhelmom Josephom Schellingom.

Po študiju je nekaj časa poučeval, leta 1799 pa je podedoval skromno dediščino, ki mu je omogočila, da je znova vstopil v akademske kroge. Leta 1801 je prišel v Jeno. Doktoriral je z nalogo z naslovom Planetne orbite, na katero je zelo vplival Schelling. Potem ko je ta leta 1803 zapustil Jeno, je Hegel dodelal svoje poglede, leto kasneje pa je začel v Jenu predavati.

Hegel velja za očeta moderne dialektike, saj je objekt in subjekt oz. teorijo in prakso razumel kot celovit odnos, v katerem oba pola vplivata drug na drugega. Iz nasprotja teze in antiteze nastane sinteza na višji ravni. Kot je še pojasnjeno v Velikem svetovnem biografskem leksikonu, dialektika za Hegla ni bila zgolj spoznavna metoda, ampak tudi splošno veljavni zakon stvarnosti.

Hegel je namreč zgodovino sveta razumel kot razvojni proces duha oz. kot "napredek zavesti o svobodi". Ta sistem sta po njegovi smrti naprej razvijali dve struji, krščansko usmerjeni staroheglovci in radikalni mladoheglovci, še navaja leksikon.

Heglovo najpomembnejše delo je leta 1806 izdana Fenomenologija duha. Sicer je še avtor filozofskih del Znanost logike, Oris filozofije pravice, Predavanja o estetiki, Absolutna religija in Enciklopedije filozofskih znanosti. Umrl je leta 1831 v Berlinu, kamor se je priselil leta 1818 in tam prav tako deloval kot profesor.

V Stuttgartu še vedno skrbijo za ohranjanje njegovega spomina. V njegovi domači hiši je postavljena stalna razstava, ki priča o njegovem življenju. Njemu v čast mesto vsake tri leta podeljuje tudi mednarodno Heglovo nagrado. Obstaja pa še najstarejše mednarodno Heglovo združenje, ki se ukvarja z njegovo filozofijo, med zanimivostmi še navaja slovenska Wikipedia.

Praznovanjem po svetu se pridružujejo tudi v Sloveniji

V soorganizaciji več institucij bo med 7. in 9. septembrom v Ljubljani v sklopu festivala Indigo v Atriju ZRC SAZU, Mestnem muzeju Ljubljana in na Trgu francoske revolucije potekala mednarodna filozofska konferenca, ki jo bo spremljala tudi razstava Hegel in njegovi slovenski prijatelji. Na konferenci bodo spregovorili slovenski in tuji filozofi, tudi Mladen Dolar, Zdravko Kobe, Bara Kolenc, Alenka Zupančič in Slavoj Žižek.