Na Bledu veseli vladne odločitve glede južne obvoznice

Ključnega pomena za nadaljnji razvoj

25. 2. 2021, 14:21 | Aktualno | Vir: STA

              Na Bledu veseli vladne odločitve glede južne obvoznice (foto: Profimedia) Profimedia

Na Občini Bled so sredine odločitve vlade, da je projekt izgradnje blejske južne obvoznice prostorska ureditev državnega pomena, veseli. Kot je v sporočilu za javnost poudaril župan Janez Fajfar, gre za cesto, ki bo ključnega pomena za nadaljnji razvoj Bleda s poudarkom na trajnostnem pristopu.

Kot so izpostavili na občini, jih veseli, da je vlada sledila njihovemu predlogu, ki ga izpostavljajo že vrsto let. Prelomno je bilo leto 2018, ko je občinski svet skupaj s predstavniki društev, civilno iniciativo Mlino in ostalimi predstavniki javnosti jasno sporočil, da se Bled soglasno strinja, da je južna razbremenilna cesta nujno potrebna, je izpostavil Fajfar.

"Takrat smo slovenski javnosti sporočili, da je cesta izjemnega pomena, če želimo, da se razvoj Bleda nadaljuje. Trajnostni razvoj je tisto, na kar Bled stavi, brez zaščite jezerske sklede in umika prometa pa tega razvoja ni," je poudaril.

Po izgradnji severne obvoznice Bled z južno razbremenilno cesto tako po njegovih besedah dobiva novo povezavo, ki bo promet umaknila iz južnega dela jezerske sklede, hkrati pa potnikom v Bohinj pomembno skrajšala in olajšala pot mimo Bleda.

Druga pomembna točka je bila junijska seja občinskega sveta leta 2019, ko je ta vnovič potrdil traso, ki jo je občinski prostorski načrt začrtal leta 2013. Hkrati je Občina Bled dala v presojo tudi predloge civilne iniciative Mlino, ki pa strokovne presoje niso vzdržali. Občina Bled je tako ustanovila strokovno skupino, s katero so dorekli tudi maksimalne možne omilitvene ukrepe na zadnjem delu trase, je še spomnil župan.

Kot so na ministrstvu za infrastrukturo zapisali v obrazložitvi predloga, je zaradi pomena blejske obvoznice, ki bo v dolžini 3,3 kilometra potekala med krožiščem na Ljubljanski cesti in priključkom na obstoječo regionalno cesto za Pristavo na koncu Bleda, za območje celotne države nujno, da se postopki, potrebni do začetka gradnje, pospešijo.

"Ocenjujemo, da je nujno prenesti postopke na raven države, s čimer se bo razbremenilo lokalno skupnost pri realizaciji korakov do pridobitve gradbenega dovoljenja," so poudarili na ministrstvu. Sprememba že sprejete prostorske ureditve iz lokalne v državno ne bo imela finančnih posledic, saj je izvedba več kot 27 milijonov evrov vrednega projekta že v pristojnosti države. Od leta 1996 je bilo za financiranje izdelave prostorske in projektne dokumentacije in odkupov zemljišč porabljenih skupaj 3,6 milijona evrov.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja bo treba zagotoviti sredstva za odkup še preostalih neodkupljenih zemljišč in sredstva za dopolnitev projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, in sicer 400.000 evrov letos in 150.000 evrov prihodnje leto. Gradnja se bo namreč izvajala v najmanj dveh zaključenih etapah.

Direkcija RS za infrastrukturo vodi investicijski projekt južne razbremenilne ceste na Bledu od leta 1996, njeno vključevanje v reševanje tega vprašanja pa sega še dlje nazaj, saj so bile že pred letom 1978 izdelane študije, idejne rešitve in primerjave, ki naj bi poiskale najustreznejšo različico.