Na ministrstvu za zdravje izbrali dobavitelja za približno pol milijona antigenskih testov

18. 12. 2020, 12:32 | Aktualno | Vir: STA

              Na ministrstvu za zdravje izbrali dobavitelja za približno pol milijona antigenskih testov (foto: STA) STA

Ministrstvo za zdravje je v ponovnem postopku javnega naročanja za nakup okvirno 500.000 hitrih antigenskih testov za diagnostiko novega koronavirusa kot najugodnejšega ponudnika izbralo družbo Majbert Pharm. Ta je ponudila najnižjo ceno, in sicer 1,982 evra z DDV za test. Prvo delno dobavo hitrih testov bodo skladno s pogodbo izvedli v ponedeljek.

Javno naročanje je potekalo s pogajanji brez predhodne objave. K oddaji ponudbe je ministrstvo povabilo 42 ponudnikov, med njimi vse, ki so bili povabljeni k oddaji ponudbe v prejšnjem postopku, so sporočili z ministrstva.

Okvirna količina 500.000 hitrih antigenskih testov, ki bodo nabavljeni, je ostala nespremenjena. Eden od pogojev je bil, da cena enega testa ne sme presegati 5,5 evra z DDV.

Ponudbe je oddalo 16 ponudnikov. Ob oddaji ponudbe so bili ponudniki dolžni predložiti tudi vzorce za ponujene teste, kar je storilo 13 ponudnikov.

Po pregledu ponudb in vzorcev je ministrstvo ugotovilo, da zahtevane tehnične specifikacije izpolnjujejo štirje vzorci. Vsi štirje so izpolnjevali tudi pogoj, da ima test že odmerjen ekstrakcijski pufer v vsaki ekstrakcijski epruveti za analizo posameznega vzorca s priloženima negativno in pozitivno kontrolo za izvedbo notranje kontrole kakovosti.

Ponudbe vseh štirih ponudnikov so izpolnjevale tudi vse druge zahteve iz dokumentacije, zato so jih v torek povabili na pogajanja. Ta so izvedli na elektronski način, tako da so bili ponudniki pozvani, da podajo novo, končno ponudbeno ceno. Na podlagi pogajanj je ministrstvo v sredo odločilo, da se javno naročilo za nakup hitrih testov odda ponudniku Majbert Pharm kot najugodnejšemu ponudniku. Pogodbo za dobavo hitrih testov pa je ministrstvo s ponudnikom v četrtek tudi že sklenilo.