Na območju Loškega Potoka izpustili še enega risa

Mednarodni projekt Life Lynx

28. 5. 2020, 13:17 | Aktualno | Vir: STA

              Na območju Loškega Potoka izpustili še enega risa (foto: Life Lynx) Life Lynx

Ris Boris je tretji ris doslej, ki so ga vključeni v mednarodni projekt Life Lynx izpustili v naravo v Sloveniji. Iz obore, v kateri se je prilagajal na okolje od konca aprila, ko so ga pripeljali iz Romunije, so ga danes v naravo izpustili na območju Loškega Potoka. Pri izbiri imena risu Borisu so sodelovali učenci osnovne šole Sodražica.

Nosilec oz. vodilni partner mednarodnega projekta Life Lynx je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). V projektu iz Slovenije sodelujejo še Lovska zveza Slovenije, Univerza v Ljubljani in Zavod RS za varstvo narave, partnerji pri projektu pa prihajajo tudi s Hrvaške, Italije, Romunije in Slovaške.

"Doslej smo v okviru projekta v Slovenijo pripeljali tri rise iz Romunije, letos pričakujemo še risa s Slovaške," je za STA povedal koordinator projekta Life Lynx Rok Černe iz ZGS, ki je tudi sodeloval na današnji novinarski konferenci v Loškem Potoku pred izpustitvijo risa v naravo. V času prilagajanja na novo okolje v prilagoditveni obori so za risa skrbeli lovci iz lovske družine Loški Potok skupaj z odgovorno veterinarko in člani projektne ekipe Life Lynx.

Pri izbiri imena Boris so sodelovali učenci osnovne šole Sodražica, ki so skupno predlagali 58 imen, posebna komisija pa je iz nabora izbrala ime Boris, ki ga sestavljata dve besedi, povezani z naravo: bor in ris. Z vključevanjem mladih v izbiro imena po Černetovih besedah tudi osveščajo mlade in javnost o pomenu risa v naravi.

Borisa so v Romuniji ulovili konec januarja, pri prevozu do Slovenije pa se je zapletlo zaradi zapiranja meja ob epidemiji covida-19, a so ga nato s širšo akcijo 30. aprila pripeljali v Slovenijo. Pred njim so v okviru projekta v Slovenijo pripeljali že risa z imenoma Goru in Katalin.

Ris spada med velike zveri in je v Sloveniji avtohtona živalska vrsta, a je konec 19. stoletja pri nas izumrl predvsem zaradi pomanjkanja hrane, sistematičnega pobijanja velikih zveri in slabšega habitata. Takrat je bilo namreč na območju Slovenije bistveno manj gozda kot danes.

Nato so lovci in gozdarji risa leta 1973 uspešno doselili na Kočevsko, a je v kasnejših letih parjenje v sorodstvu prineslo negativne posledice za živali. "Zaradi zmanjšanja genetske pestrosti se je začela populacija počasi sesedati," je povedal Černe.

To so opazili strokovnjaki in začeli ukrepali. Eden od ukrepov je projekt Life Lynx, katerega glavni cilj je preprečiti ponovno izumrtje te avtohtone vrste. Z doselitvijo novih risov bodo tako povečali genetsko pestrost in omogočili risom, da ostanejo v tem delu Evrope.

Projekt bo trajal sedem let

Projekt bo skupno trajal skoraj sedem let, trenutno poteka tretje leto. V okviru projekta načrtujejo, da bodo na območju Dinaridov v populacijo vključili devet živali, od tega pet v Sloveniji in štiri na Hrvaškem. Hkrati načrtujejo, da bodo pet živali vključili tudi v alpski del Slovenije. Doslej so doselili samce, v prihodnje predvidevajo, da bodo tudi samice. Dva risa od skupno štirih so že izpustili tudi na Hrvaškem.

Živali, ki jih vključujejo v populacijo, spremljajo s pomočjo telemetričnih ovratnic, da vidijo, ali se je žival uspešno vključila v populacijo. Če se to ne zgodi ali pa če se risu kaj zgodi, da ga denimo povozi avto, potem bodo takšnega risa nadomestili z drugim risom, je pojasnil Černe.

Risi, ki jih naseljujejo pri nas, prihajajo z območja Karpatov. "To je nam najbližja zdrava populacija risov. In tudi eno redkih območij v Evropi, kjer so se risi ohranili," je pojasnil strokovnjak.

V Sloveniji trenutno 20 risov

Po ocenah stroke je bilo v Sloveniji v lanski sezoni prisotnih 20 risov. Ris je ena od treh velikih zveri, ki živijo pri nas, poleg rjavega medveda in volka. Ris ni konfliktna vrsta živali, ni poznanega primera, da bi pri nas zdrav ris napadel človeka, v zadnjih letih pa beležimo povprečno en napad risa na domače živali letno, je povedal Černe.

V naravi ima ris pomembno vlogo, je na vrhu prehranske piramide. "Evolucija srne je v preteklosti potekala skupaj z evolucijo risa. Srna danes ne bi bila srna, če se ne bi razvijala skupaj z risom. Menimo, da je pomembno, da ta naravni proces ostane v naravi še naprej," je okoliščine še orisal Černe.