Ob mednarodnem dnevu brezdomcev: Ocene njihove številčnosti so zgolj približki!

Obstajajo tudi prikriti brezdomci!

10. 10. 2019, 11:25 | Aktualno

              Ob mednarodnem dnevu brezdomcev: Ocene njihove številčnosti so zgolj približki! (foto: profimedia) profimedia

Mednarodnemu dnevu brezdomcev, ki ga zaznamujemo danes, bo namenjenih tudi nekaj prireditev po Slovenji. Točnih podatkov o tem, koliko je pri nas brezdomcev, ni, obstajajo le približne ocene. Tistih, ki so vključeni v socialnovarstvene programe, je po podatkih ministrstva za delo od 2000 do 3900. A poleg teh obstajajo še t. i. prikriti brezdomci.

Ob mednarodnem dnevu brezdomcev, ki letos poteka pod skupnim vseslovenskim geslom Narobe dom, bosta danes v zavetišču za brezdomce v Slovenj Gradcu potekala dan odprtih vrat in druženje z brezdomci, so sporočili iz javnega zavoda Spotur. Obiskovalci zavetišča se bodo lahko na srečanju z brezdomci pomerili v družabnih igrah, kar je v Slovenj Gradcu že nekakšna tradicija ob mednarodnem dnevu brezdomcev.

Prikriti brezdomci

Brezdomci, ki so vključeni v obravnavo v okviru socialnovarstvenih programov, spadajo v skupino t. i. odkritih ali vidnih brezdomcev.

Poleg teh pa obstajajo tudi t. i. prikriti brezdomci, kot so osebe v postopku deložacije, najemniki brez najemne pogodbe, gospodinjstva v kratkotrajnih zasilnih nastanitvenih rešitvah, mladi brezposelni in drugi, so za STA pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ministrstvo letos sofinancira 19 socialnovarstvenih programov za brezdomce v skupni višini 1,4 milijona evrov. Med programi je 12 javnih programov in sedem razvojnih. Med vsemi programi za brezdomce je 13 takšnih, ki uporabnikom nudijo ležišča. Gre za nastanitvene programe, ki pa se v zadnjih letih vse bolj usmerjajo tudi v nastanitveno podporo in celovito pomoč brezdomnim in stanovanjsko izključenim. Hkrati ministrstvo podpira tudi antideložacijske programe.

Kot so ob današnjem mednarodnem dnevu brezdomcev napovedali na ministrstvu, bodo v prihodnjih letih v okviru sofinanciranja socialnovarstvenih programov dali poudarek namestitveni podpori brezdomcem, kar se je v dosedanji praksi pokazalo kot prijazen in učinkovit način reševanja tega problema.

Ministrstvo kot odgovor na socialne stiske posameznikov in družin izvaja tudi več drugih programov pomoči, ki omogočajo dostop tudi tistim, ki zaradi preseženih cenzusov niso upravičeni do uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Izkušnje iz prakse pa kažejo, da brezdomne osebe oziroma skrajno socialno izključeni rabijo predvsem zaposlitve, ki pa so zaradi njihove specifične situacije manj dostopne.

Podatkov ne zbirajo

Da je točno število brezdomcev nemogoče določiti, so opozorili tudi v državnem statističnem uradu, kjer podatkov o brezdomcih ne zbirajo, so pa pred dvema letoma ob mednarodnem dnevu brezdomcev navedli podatek društva Brezdomni do ključa, v katerem so združene vse organizacije, ki delajo z brezdomci. Ta pravi, da je po njihovih ocenah bilo v letu 2016 v Sloveniji nekaj več kot 6700 brezdomnih oseb.

Brezdomci, ki so kot anketiranci sodelovali v raziskavah, opravljenih v Sloveniji od leta 2005 do leta 2014, so bili v veliki večini moški (83 odstotkov), stari od 17 do 77 let, v povprečju pa 42 let. Polovica teh oseb je imela končano srednjo šolo, 42 odstotkov pa osnovno šolo. Dobra polovica je bila samskih in nikoli poročenih, druga največja skupina pa so bili ločeni, ki so predstavljali 29 odstotkov vprašanih. Povprečno nekaj manj kot polovica jih je imela otroke. Velika večina je bila v preteklosti že kdaj zaposlena.

Pogosti razlogi za brezdomstvo so neurejene družinske in stanovanjske razmere, revščina, nasilje, duševne težave, alkoholizem in odvisnosti. Brezdomstvo se pogosto začne z razpadom ali nezmožnostjo vzdrževanja socialnih mrež, ki nas v življenju stabilizirajo in nam dajejo dom. In težava brezdomcev je, da večinoma nimajo družine ali z njo nimajo stikov, njihovi prijatelji pa so le drugi brezdomci, ti pa jim težko pomagajo pri vračanju v normalno življenje, so glede na razpoložljive vire zapisali v statističnem uradu.