Ob pozitivnem izvidu hitrega testiranja napotitev na dodatni PCR test ni avtomatična

O tem presoja zdravnik

2. 2. 2021, 18:19 | Aktualno | Vir: STA

              Ob pozitivnem izvidu hitrega testiranja napotitev na dodatni PCR test ni avtomatična (foto: Daniel Novakovič/STA) Daniel Novakovič/STA

Hitro testiranje in testiranje s PCR testom na okužbo s koronavirusom sta glede na smernice Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni enakovredna. Ob pozitivnem izvidu hitrega testiranja napotitev na dodatni PCR test zato ni avtomatična, temveč o tem presoja izbrani osebni zdravnik ali zdravnik medicine, pojasnjujejo na NIJZ.
 

Po evropski in slovenski definiciji za prijavo okužbe s koronavirusom sta hitri antigenski test in PCR test enakovredna, zato se rezultati obeh testov enakovredno obravnavajo v statistiki, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

NIJZ v dnevno statistiko od laboratorijev prejme le pozitivne rezultate testiranja, podatkov o negativnih pa ne. Če izbrani osebni zdravnik ali zdravnik medicine dela, ki je na podlagi enega načina testiranja določil še drugi način testiranja in so rezultati različni, o tem obvesti NIJZ, NIJZ podatek popravi v dnevni statistiki. Obvestil zdravnikov o odstopanjih v rezultatih testov na NIJZ sicer prejmejo zelo malo.

Izbrani osebni zdravnik ali zdravnik medicine dela je tudi tisti, ki lahko glede na številne dejavnike presodi, če in kdaj je potreben dodaten PCR test, nikakor pa ne avtomatično, saj sta glede na smernice oba načina testiranja enakovredna. Strokovni napotki so bili po navedbah NIJZ posredovani vsem zdravstvenim službam s strani ministrstva za zdravje in na osnovi strokovnih usmeritev svetovalne skupine za covid-19.

Na nekaterih osnovnih šolah je v minulih dneh namreč prišlo do večjega odstopanja pri deležu pozitivnih izvidov

na okužbo s novim koronavirusom pri učiteljih, ki so jih testirali s hitrimi testi. Na OŠ Polzela je bilo 15 učiteljev od 17, ki jim je hitri test pokazal okužbo, na PCR testiranju nato negativnih. Težavo imajo tudi na območju Kranja, kjer je bilo na ponedeljkovem testiranju na novi koronavirus pozitivnih kar 13,3 odstotka testiranih šolnikov. Številni ponovljeni hitri testi so pokazali negativni izvid, na rezultate PCR testiranja pa še čakajo.

Strokovni vodja Osnovnega zdravja Gorenjske in direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka Aleksander Stepanović je glede nejasnosti postopkov in ukrepov v primeru pozitivnih testov šolnikov povedal, da so v četrtek od ministrstva prejeli navodila, naj razen pri starejših oziroma tistih, ki imajo kakšen dejavnik tveganja, ne delajo potrditvenih testov s PCR testi. V nedeljo, ko so se jim v Škofji Loki pri testiranju šolnikov pojavila večja odstopanja pri odstotku pozitivnih hitrih testov, pa so se z lokalnimi epidemiologi dogovorili za validacijo testov.

Na NIJZ ob tem dodajajo, da so dostopnost do ponavljajočega in enostavnega testiranja ter izolacije in karantene brez izpada dohodka ali drugih administrativnih ovir najpomembnejši ukrepi za obvladovanje epidemije do učinkovite precepljenosti populacije.

"Z javnozdravstvenega vidika so hitri testi izjemno pomemben doprinos kapacitet testiranja v Sloveniji. Povišana dostopnost do hitrega in ponavljajočega testiranja s takojšnjim rezultatom je edini način, s katerim hitro identificiramo in umaknemo iz populacije okužene osebe," so poudarili na NIJZ. Morajo pa biti skladni z evropskimi priporočili, torej presegati 90-odstotno občutljivost in 97-odstotno specifičnost.

"Z javnozdravstvenega vidika in javnozdravstvenega ukrepanja je to edini način, da smo začeli obvladovati epidemijo," so ocenili. Hitro testiranje je po navedbah NIJZ eno redkih orodij, ki nam ostaja z vidika obvladovanja epidemije. Če bi laboratoriji lahko dvignili kapacitete PCR testiranj, bi bilo seveda to idealno, vendar kapacitete za PCR testiranja tega ne dopuščajo, so še navedli.