Peter Svetina: Kolikor je zdrav posameznik, je zdrava tudi družba

9. 10. 2020, 15:13 | Aktualno | Vir: STA

              Peter Svetina: Kolikor je zdrav posameznik, je zdrava tudi družba (foto: STA/Nebojša Tejić) STA/Nebojša Tejić

Skrb za duševno zdravje slehernika mora postati prioriteta družbe, saj je samo toliko, kolikor je zdrav posameznik, zdrava tudi družba, je ob sobotnem svetovnem dnevu duševnega zdravja poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot je dodal, ni mogoče govoriti o družbi blaginje za vse, če mnogi še vedno nimajo dostopa do strokovne pomoči.

Po varuhovih besedah nekateri s težavami v duševnem zdravju še vedno živijo v prenatrpanih varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, zato jih težave hromijo pri tem, da bi lahko bili polnopravno vključeni v družbo.

"Nova realnost, kot smo poimenovali trenutni čas, ki ga zaznamuje pandemija koronavirusne bolezni, prinaša tudi na področju duševnega zdravja nove izzive, zato jih je treba naslavljati pravočasno in ustrezno," je poudaril varuh.

Kot je zapisal, lahko samo z več strokovnjakov, ki so pogosteje dosegljivi, zmanjšujemo povečano število primerov tesnobe, strahu in drugih oblik čustvenih stisk, ki se vse pogosteje pojavljajo zaradi prisotnosti koronavirusa in prizadevanj za obvladovanje razmer.

Svetina pričakuje, da se bo nehalo odlašati pri snovanju sprememb zakona o duševnem zdravju, na nujnost katerega pri varuhu opozarjajo že desetletje. Pristojna delovna skupina je konec lanskega leta zaključila delo, zato je po več kot devetih mesecih čas, da gre novela v javno razpravo.

Spremenjena zakonodaja bo po varuhovih besedah omogočila podlago za reševanje problematike nameščanja oseb z odločbo sodišča v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov in v posebne socialnovarstvene zavode, ki so prenatrpani. S tem ljudem po njegovem mnenju kršijo pravice do dostojanstva in varnosti, na kar opozarjajo že vrsto let.

Ob tem je Svetina še opozoril, da je pri skrbi za ljudi s težavami v duševnem zdravju treba slediti smernicam deinstitucionalizacije, saj ta omogoča ustrezno raven samostojnosti skladno z zmožnostmi in potrebami posameznika in ob podpori skupnosti.

Pri tem je posebnega pomena skupnostna obravnava in vloga nevladnih organizacij, je dodal Svetina. Opomnil je na njihovo pogosto spodbujanje državnih institucij k večji slišanosti invalidov ne glede na njihovo oviranost.

Tudi zato so na pobudo varuha nastali dnevi duševnega zdravja, saj sta ob ustreznem podpornem sistemu osebam z motnjami v duševnem zdravju in njihovim svojcem izjemno pomembna tudi izobraževanje in ozaveščanje.

"Če želimo biti družba blaginje, v kateri je življenje prebivalcev kakovostno, je skrbi za duševno zdravje treba posvetiti večjo pozornost. Duševne motnje so veliko breme za posameznike in njihove bližnje, pomenijo pa lahko tudi izgubo in obremenitev za gospodarske, socialne in izobraževalne sisteme," je še dodal Svetina.

Koraki naprej na tem področju so po njegovem mnenju mogoči, a le ob sodelovanju in povezovanju, zato je pristojne pozval in spodbudil, da koristnim predlogom, kako izboljšati stanje na tem področju, prisluhnejo in jih čim prej tudi uresničijo.