Peti protikoronski zakon prinaša nove in podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe

24. 10. 2020, 08:33 | Aktualno | Vir: STA

              Peti protikoronski zakon prinaša nove in podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe (foto: STA/Daniel Novakovič) STA/Daniel Novakovič

V veljavo je stopil peti protikoronski zakon, ki podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe za blažitev posledic covida-19 in prinaša nove. Poudarek je na zaščiti delovnih mest, ukrepi segajo na področji zdravstva in socialnega varstva. Podjetja bodo lahko še najmanj do konca tega leta koristila subvencioniranje čakanja na delo na domu.

Plače za delavce v karanteni bo še naprej krila država. Novost je povračilo plače od 1. septembra za tiste, ki ne prihajajo na delo, ker je bila karantena odrejena otroku. Samozaposlenim, družbenikom in kmetom zakon spet ponuja mesečni temeljni dohodek, do katerega so bili upravičeni že spomladi, pogoj je padec prihodkov v letu 2020 za 20 odstotkov.

Za zaposlene v zdravstvu in socialnovarstvenih zakonih zakon prinaša nove dodatke k plači. Za neposredno delo z bolniki in uporabniki socialnovarstvenih storitev v sivih in rdečih conah so  določeni pri 30 odstotkih plače, v primeru prerazporeditve pa 20 odstotkov.

Država bo zavodom s področja zdravstva in socialnega varstva financirala nabavo zaščitne in druge opreme za potrebe obvladovanja covida-19, krila bo tudi izpad prihodkov zaradi neizvajanja programov javnih zdravstvenih zavodov. Vsem vključenim v zdravstveno zavarovanje je omogočeno brezplačno cepljenje proti sezonski gripi, vsi zaposleni pa bodo lahko do konca leta koristili tri dni bolniške odsotnosti brez potrdila osebnega zdravnika.

Na podlagi zakona bo objavljen nacionalni razpis za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, na katerega se bodo lahko prijavili tudi zasebni zdravstveni zavodi. Za nadzor nad spoštovanjem ukrepov bo pa bo novem pristojnih več inšpektoratov, policisti in redarji pa so dobili več pooblastil.

Nakup zaščitne opreme bo država financirala tudi podjetjem ter izobraževalnim in znanstvenim ustanovam, samozaposlenim, ki v času karantene ne morejo opravljati dela, pa bo povrnila del izgubljenega dohodka. Veljavnost jamstvene sheme za likvidnostna posojila podjetij se bo podaljšala za pol leta, do konca junija 2021.

Ukrepi iz zakona med drugim segajo še na področja vzgoje in izobraževanja, kmetijstva, infrastrukture ter izvrševanja kazenskih sankcij.