Študija potrdila izvedljivost umestitve predora pod središčem Maribora

Rešitev za zmanjšanje obremenjenosti

4. 11. 2020, 11:39 | Aktualno | Vir: STA

              Študija potrdila izvedljivost umestitve predora pod središčem Maribora (foto: Profimedia) Profimedia

Študija izvedljivosti, ki jo je naročila Mestna občina Maribor, je potrdila možnost umestitve predora pod staro mestno jedro. Predor bi potekal pod Slovensko ulico od križišča Gosposvetske in Vrbanske ceste na zahodu mesta do križišča Titove ceste s Partizansko cesto in Prešernovo ulico na vzhodu v skupni dolžini 980 metrov.

Občina je naročila študijo v okviru iskanja rešitev za zmanjšanje obremenjenosti starega mestnega jedra z motornim prometom.

V študiji, ki jo je izdelalo podjetje IRGO Consulting, je bilo po navedbah današnjega sporočila z občine ugotovljeno, da je optimalna rešitev za zahodni obvoz v predor križišče Gosposvetske in Vrbanske ceste, za vzhodni uvoz v predor pa križišče Partizanske in Titove ceste.

Prostor umeščanja vzhodnega uvoza je sicer prepoznan kot zahteven, zato bo obravnavan posebej. Iz tega razloga bo občina preučila tudi možnost podaljšanja predora v smeri vzhoda do Mlinske ulice in Hitre ceste skozi Maribor.

Predor ima predvideno konkavno obliko z 10-odstotnim vzdolžnim naklonom na vstopno-izstopnih klančinah in 0,5 odstotka naklona na ostalem delu trase. Najnižja točka predora leži približno na polovici predora, kjer je prav tako predviden ubežni rov na površino.

Predor je zasnovan za prometno hitrost 50 kilometrov na uro oziroma 40 kilometrov na uro na vstopno-izstopnih klančinah. Njegova podoba na vhodu in izhodu je oblikovno podrejena obstoječemu prostoru in objektom ter tako ne izstopa. "Vidni elementi so premišljeno načrtovani in oblikovani na način, da izpolnjujejo funkcionalne in varnostne zahteve, obenem pa imajo svoj arhitekturni karakter, ki sobiva z obstoječo okoliško arhitekturo," pojasnjujejo na občini.

Ocenjeno je, da so geološke razmere na območju predora dokaj homogene, tako da bi bilo predor mogoče v celoti izvesti v sloju prodnatih aluvialnih sedimentov. Prav tako ga je po navedbah študije mogoče izvesti v skladu z zahtevami veljavne uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja.

Na polovici razdalje predora pod križiščem Slovenske in Gledališke ulice bi bili združeni prostori za zbiralnik za odpadno vodo, zbiralnik in črpališče za dreniranje objekta, stopnišče in dvigalo za ubežno pot z izhodom na prosto, kjer bi bila pogonska centrala za napajanje predora. Zaradi izstopa na prosto in dostopanja do pogonske centrale bi objekt imel predvidoma tri podzemne etaže in bi segal pritlično nad obstoječo raven terena.

Gradnja predora po navedbah občine ponuja tudi možnost učinkovite rabe geotermalne energije, saj bi predorska konstrukcija kot energetska geostruktura ob uporabi toplotne črpalke lahko služila za ogrevanje in ohlajanje stavb na površini ali v predoru, kar bi lahko občutno zmanjšalo njihove obratovalne stroške.