V Bruslju za nepovratna sredstva 390 milijard v sklad za okrevanje Evrope

20. 7. 2020, 21:00 | Aktualno | Vir: STA

              V Bruslju za nepovratna sredstva 390 milijard v sklad za okrevanje Evrope (foto: profimedia) profimedia

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je proti koncu četrtega dne vrha EU le pripravil novi pogajalski predlog, ki krovni obseg sklada za okrevanje Evrope po pandemiji covida-19 kljub nekaterim drugačnim napovedim ohranja pri 750 milijardah evrov. Za nepovratna sredstva je predvidenih 390 milijard, za posojila pa 360 milijard evrov.

Krovni obseg sklada sicer ostaja enak kot v majskem predlogu Evropske komisije, a razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili se je občutno spremenilo. Sprva sta bili namreč za nepovratna sredstva namenjeni dve tretjini, tretjina pa za posojila.

Povečala so se sredstva za temeljni del tega sklada, instrument za okrevanje in odpornost, ki je poznan po angleški okrajšavi RRF, v okviru katerega so predvidene nacionalne ovojnice. A v glavnem se je povečal delež, namenjen za posojila.

Po predlogu komisije je bilo zanj predvidenih 560 milijard evrov, od tega 310 za nepovratna sredstva in 250 milijard za posojila, zdaj pa je predvidenih 672,5 milijarde evrov, od tega 312,5 milijarde za nepovratna sredstva in 360 milijard za posojila.

Za vse preostale instrumente, za katere so predvidene nacionalne ovojnice: novi kohezijski instrument ReactEU ter okrepljena sklad za pravičen zeleni prehod in sklad za razvoj podeželja, so se sredstva glede na majski predlog komisije zmanjšala.

Za novi kohezijski instrument ReactEU so se zmanjšala s 55 milijard na 47,5 milijarde evrov. Sredstva za sklad za pravičen prehod so se znižala s 30 milijard na deset, sredstva za sklad za razvoj podeželja pa razpolovila na 7,5 milijarde evrov.