V EU enotna metodologija za merjenje količin zavržene hrane

6. 5. 2019, 16:38 | Aktualno | Vir: STA

              V EU enotna metodologija za merjenje količin zavržene hrane (foto: STA/Nebojša Tejić) STA/Nebojša Tejić

Vsako leto se približno 20 odstotkov proizvedene hrane v EU izgubi ali zavrže, kar povzroča nedopustno družbeno, okoljsko in gospodarsko škodo. Evropska komisija se je aktivno lotila reševanja tega problema, ker za to potrebuje več podatkov, pa je oblikovala posebno metodologijo, ki bo zagotovila usklajeno spremljanje količin zavržene hrane.

Komisija je tako danes sprejela skupno metodologijo za merjenje količine zavržene hrane, na podlagi katere bodo države članice lahko tovrstne odpadke količinsko opredelile na vseh stopnjah prehranske verige. Metodologija bo zagotovila usklajeno spremljanje količin zavržene hrane po vsej EU, so sporočili v Bruslju.

Izogibanje metanju hrane v smeti je ena od prednostnih nalog akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, ki ga je Evropska komisija sprejela decembra 2015. To je tudi eden od desetih najpomembnejših kazalnikov za merjenje uspešnosti prehoda na krožno gospodarstvo, ki nam kaže napredek pri prehodu iz linearnega modela "proizvodnja-potrošnja-zavrženje" do krožnega modela gospodarstva, kjer so izgube virov zmanjšane na minimum.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je o tem dejal: "V svetu, kjer milijoni ljudi še vedno trpijo zaradi lakote in kjer naši naravni viri, ki človeku omogočajo življenje in dobro počutje, postajajo vse redkejši, je nesprejemljivo, da se toliko hrane zavrže."

Evropska komisija je zato preprečevanje nastajanja zavržene hrane določila kot ključno prednostno nalogo pri vzpostavljanju krožnega gospodarstva in trajnostne družbe, je dodal. Da bi lahko zagotovili spremembe, moramo biti sposobni ustrezno meriti količine zavržene hrane.

EU je tako kot prva na svetu razvila celovito metodologijo, ki omogoča merjenje količin zavržene hrane. Ta določa, kaj je treba beležiti kot zavrženo hrano v vsaki fazi verige preskrbe s hrano in kako je treba to izvesti, zagotavlja pa tudi prožnost pri zbiranju podatkov na nacionalni ravni. Države članice naj bi na podlagi skupne metodologije vzpostavile okvir spremljanja in ga za prvo leto poročanja uporabile leta 2020. Komisiji naj bi prve nove podatke o količini zavržene hrane poslale do sredine leta 2022.

Podpredsednik komisije Jyrki Katainen, pristojen za zdravje in varno hrano, pričakuje, da bodo živilska podjetja aktivno sodelovala pri merjenju, poročanju in spremljanju obsega zavržene hrane. Da bi lahko uveljavili učinkovite nacionalne programe za izogibanje metanju hrane v smeti, moramo vedeti, kje izgubljamo živila, katera, koliko in zakaj. "Zdaj delamo odločilni korak, da bomo prišli do teh podatkov," je dodal.