Varuh človekovih pravic ob epidemiji ni sedel križem rok

Obravnaval več 300 zadev

9. 5. 2020, 06:28 | Aktualno | Vir: STA

              Varuh človekovih pravic ob epidemiji ni sedel križem rok (foto: profimedia) profimedia

V povezavi s covidom-19 in ukrepi, ki so jih sprejemali državni organi, so se prebivalci z vprašanji in pobudami obračali tudi na varuha človekovih pravic Petra Svetino. V dobrem mesecu je obravnaval več kot 300 zadev, povezanih s covidom-19, največ na področju socialne varnosti ter enakosti pred zakonom in varstva pred diskriminacijo.

Kot so sporočili iz urada varuha, so od začetka razglasitve epidemije do konca aprila obravnavali 324 zadev in opravili 182 vsebinskih telefonskih razgovorov z ljudmi, ki so iskali informacije, povezane s širjenjem novega koronavirusa ali pa so želi biti osveščeni o svojih pravicah.

Največ se jih je nanašalo na področje socialne varnosti, sledila so vprašanja glede enakosti pred zakonom in varstva pred diskriminacijo, zatem glede omejitve osebne svobode in varstva otrokovih pravic ter nazadnje glede delovnopravnih zadev. O tem so v uradu pripravili tudi poročilo.

Številni so se na obrnili na varuha s svojimi kritičnimi pogledi na odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Nekateri so menili, da jih ta določba postavlja v deprivilegiran položaj v primerjavi z drugimi prebivalci, ki imajo veliko več časa za nakupe. "Odlok so videli kot neživljenjski, preverjanje, koliko je kdo star, pa naj bi jim jemalo dostojanstvo. Nekateri so opozorili tudi na to, da so varnostniki nesramni ter da so upokojenci potisnjeni v ponižujoč položaj," piše v poročilu.

Na varuha so se obračali tudi pobudniki, po mnenju katerih je odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja zunaj občin prekomerno posegel v njihove temeljne človekove pravice in svoboščine. Navajali so problem izvajanja stikov med partnerji, ki živijo na ločenih naslovih in v različnih občinah, problem izvajanja rekreativne dejavnosti v občinah z majhnimi in tudi preobljudenimi zelenimi površinami ter problem omejenosti ponudbe v trgovinah s prehrano v manjših občinah.

"V zvezi z omejitvijo gibanja na občino prebivališča so bili pobudniki večinoma mnenja, da ni upoštevano načelo enakosti," piše v varuhovem poročilu.

Več državljanov, ki so se obrnili na varuha, se je počutilo prezrte in diskriminirane glede dodelitve kriznega dodatka in drugih interventnih ukrepih. Na varuha pa so se obrnili tudi glede nezmožnosti obiska osebnega zdravnika.

Urad varuha človekovih pravic je v tem času vzpostavil tudi posebno spletno podstran, na kateri na enem mestu objavljajo aktualne informacije glede ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, opozarjajo na občutljivost do ranljivih skupin, in sicer starejših, otrok, invalidov, brezposelnih, socialno ogroženih, žensk ali pripadnikov različnih manjšin, ter objavljajo mnenja mednarodnih organizacij, ki opozarjajo in spodbujajo države, da pri soočanju s pandemijo spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine.

Prejel je tudi več pozivov, naj sproži postopek pred ustavnim sodiščem za oceno ustavnosti predpisov, ki so bili sprejeti v zvezi z epidemijo covida-19, a se doslej za to ni odločil, so še sporočili iz urada varuha.