Varuh človekovih pravic o zagovorništvu otrok s sodno stroko

31. 1. 2020, 06:00 | Aktualno | Vir: STA

              Varuh človekovih pravic o zagovorništvu otrok s sodno stroko (foto: Daniel Novakovič/STA) Daniel Novakovič/STA

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal s sodnicami in strokovnimi sodelavkami sodišč, s katerimi so govorili o zagovorništvu otrok. Pri varuhu so izpostavili, da zagovornik svojega dela ne more opraviti, če je postavljen prepozno.

Svetina je spomnil, da je institut zagovorništva svojevrsten unikum v evropskem prostoru.

Poudaril je, da je bil zagovornik od leta 2007 postavljen že več kot 700 otrokom.

"Zagovornik ni pravni zastopnik otrok, pač pa otroku pomaga okrepiti njegov glas, da se ga sliši v postopkih, v katerih odločajo o njegovi največji koristi," je opozoril.

V praksi se zagovornika postavi v primerih, ko se starša pred sodiščem dogovarjata o tem, kje naj bi otrok živel po ločitvi, komu naj bi bil zaupan v varstvo in vzgojo, kjer naj bi se šolal. Otrok lahko svoje mnenje posreduje preko zagovornika sodišču tudi takrat, ko se v družini zalomi do te mere, da se razmišlja o odvzemu otroka, namestitvi v rejništvo ali zavodsko varstvo.

Izpostavili so, da zagovornik ne more opraviti svojega dela, če je postavljen prepozno. "V primerih, ko mora sodišče odločiti hitro in bi bilo treba mnenje otroka pridobiti v zelo kratkem času, pa se pojavi vprašanje smiselnosti postavitve," so pojasnili. Zagovornik namreč potrebuje določen čas, da izvede v povprečju devet srečanj z otrokom in z njim naveže zaupni odnos.

Svetovalki varuha za zagovorništvo Jasna Vunduk in Lea Javornik ter koordinator zagovorništva za Ljubljano in okolico Peter Steničnik so sodnicam predstavili izkušnje z zagovorništvom, s poudarkom na odnosu do sodišč. Poudarili so prednosti instituta pri odločanju o največjih koristih otrok, predstavili podrobnosti postopka postavitve zagovornika in možnosti, ki jih ta institut ponuja.

Trenutno je v Sloveniji aktivnih 63 zagovornic in zagovornikov. Največ zahtev za postavitev zagovornika pri varuhu prejmejo od staršev, nekaj manj od centrov za socialno delo, še manj od sodišč.

Kot so še pojasnili, zagovornik ni podaljšana roka institucij, ampak je neodvisen. Ne odloča o tem, kaj je za otroka najbolje. Z otrokom vzpostavi zaupen odnos, ga obvešča o dogajanju in postopkih ter mu omogoča, da izrazi svoje mnenje o vseh, zanj pomembnih stvareh, so delovanje zagovornika orisali na današnjem srečanju. Zagovorniki tudi niso izvedenci, čeprav imajo strokovna znanja, niti niso pravni zastopniki. "Nismo terapevti, lahko pa imamo terapevtske učinke," je poudaril Steničnik.