Voka Snaga bo zvišala cene ravnanja z odpadki

Višje položnice za komunalo

31. 3. 2021, 13:13 | Aktualno | Vir: STA

              Voka Snaga bo zvišala cene ravnanja z odpadki (foto: Profimedia) Profimedia

Javno podjetje Voka Snaga bo na podlagi današnje odločitve sveta RCERO Ljubljana zvišalo cene ravnanja za odpadki. Kot so sporočili iz Mestne občine Ljubljana, se bo na povprečni položnici uporabnikov povprečni mesečni strošek na gospodinjstvo povečal za 70 centov oziroma 24 centov na osebo.

Člani sveta RCERO Ljubljana so na seji, ki je zaradi epidemioloških razmer potekala dopisno, potrdili cene storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2021.

Spremenjene cene po navedbah občine predstavljajo za 9,9 odstotka višje stroške storitev gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. Za občine družbenice in občine, kjer Voka Snaga izvaja tudi storitev zbiranja komunalnih odpadkov, je ta učinek manjši in znaša 6,6 odstotka.

Sprememba cen pomeni, da se bo na povprečni položnici uporabnikov povprečni mesečni strošek na gospodinjstvo povečal za 70 centov (iz sedanjih 10,53 evra na 11,23 evra) oziroma za 24 centov na osebo (iz sedanjih 4,02 evra na 4,26 evra).

Kot so poudarili, Voka Snaga kljub spremembi cen ostaja med cenejšimi izvajalci gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Sloveniji, hkrati pa zgotavlja kakovostne storitve po visokih standardih z najsodobnejšo tehnologijo v Evropi.

V RCERO Ljubljana je od začetka obratovanja leta 2016 vključenih 37 občin, sicer pa v RCERO Ljubljana obdelujejo mešane komunalne odpadke z območij 57 občin in ločeno zbrane biorazgradljive odpadke z območij 18 občin.

S spremembo odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Mestne občine Ljubljana je po novem določeno enoletno obračunsko obdobje. Skrajšanje obračunskega obdobja na eno leto po navedbah ljubljanske občine omogoča lažje prilaganje cen spremembam na trgu na področju obdelave odpadkov in spremembam gibanju cen življenjskih potrebščin, ki se upoštevajo v cenah storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.