Kaj so mehke veščine in zakaj jih nikoli ne smete podcenjevati

28. 4. 2020, 15:11 | Kariera | Piše: Maja Fister

              Kaj so mehke veščine in zakaj jih nikoli ne smete podcenjevati (foto: Unsplash) Unsplash

Zadnja leta vedno glasneje govorimo o pomembnosti mehkih veščin za doseganje ciljev tako v karieri kot osebnem življenju. In to so veščine, ki vam jih ne prinese splošna izobrazba, so pa zlata vredne.

Tako v poslu kot pri zasebnih odnosih zadnja leta vedno pogosteje govorimo o pomembnosti visoke čustvene inteligence, empatije ter sposobnosti mreženja in povezovanja. Dobri odnosi na delovnem mestu, tako s sodelavci, nad- in podrejenimi ter nenazadnje s poslovnimi partnerji, pa so pogosto odločilni za dobro delo. In prav mehke veščine so tiste, ki gradijo dobre odnose. 

Mehkih veščin ne preverjajo testi v šolah

Mehke veščine so tiste, ki vam jih ne bodo preverjali na izpitih na fakultetah in jih precej težko merimo, hkrati pa imajo veliko težo – tudi, ko gre za iskanje službe, razvijanje dobrih odnosov in dokazovanje svojih sposobnosti. 

Trde veščine so tiste bolj tehnične narave, ki jih lahko izmerimo in dokazujemo. To so znanja z različnih področij, ki so specifična za naravo vašega dela. Med trde veščine gre tako na primer vaš uspeh iz znanja matematike in fizike, splošno bralno razumevanje in pismenost, poznavanje marketinga, obvladanje računalniške znanosti, medicine ... So stvari, ki se jih priučimo v nekem izobraževalnem sistemu (ali sami).

Trde veščine so tiste, zaradi katerih boste dobili priložnost, da se predstavite na razgovoru za službo. A mehke veščine so tiste, zaradi katerih jo boste na razgovoru tudi lažje dobili in obdržali.

Trde veščine bodo zagnale vašo kariero, mehke pa jo bodo pomagale oblikovati. 

Mehke veščine so nuja tako za vodje kot za ekipo 

Mehke veščine bolj razkrivajo vašo osebnost, karakterne lastnosti in to, kako reagirate na okolico. Gre za to, ali znate dobro prisluhniti, ste motivirani, kreativni, elastični in pozitivni. Med mehke veščine štejejo tudi dobra komunikacija, sposobnost izražanja lastnega mnenja, želja in idej. To lahko treniramo na primer na tečajih javnega nastopanja in retorike ter jasnega komuniciranja.

Ste rojeni vodje ali vam je na kožo bolj pisano timsko delo? Pravzaprav oboje zahteva dobre mehke veščine. Za produktivno in uspešno ekipno delo je namreč komunikacija ključna, povezanost ekipe in dobri odnosi, pripravljenost reševanja težav ali konfliktov in iskanja rešitev pa se gotovo zrcalijo v končnem izdelku. In vse te lastnosti mora imeti tudi dober vodja. Biti navdih, znati spodbujati in motivirati ljudi ter jih usmeriti tja, kamor sami morda še vedo, da jih najbolj vleče. Vse to so mehke veščine. In zanje morda res ne boste dobili posebne diplome. Boste pa z njimi prišli najdlje. 

V praksi to lahko pomeni, da ima nekdo, ki je najboljši v svoji stroki, nadpovprečna tehnična znanja in izpiljene trde veščine, vendar šepa v mehkih, težje gradi nova razmerja in težje ustvarja nove priložnosti, s tem pa morda celo zavira in omejuje možnosti za karierno rast.

Dobra plat: mehke veščine razvijamo vsak dan

Razvijanje mehkih veščin je proces, ki se nikoli ne konča. Delo na sebi, komunikaciji in odnosih je projekt, na katerem je vedno dovolj prostora za razvoj in napredek. Pri mehkih veščinah v nasprotju s trdimi ni PRAVILNE ali NAPAČNE rešitve za zagato. Koncepti niso črno-beli in težko bi se jih naučili na pamet, da bi vsakič ravnali enako. 

Mehke veščine uporabljamo na podlagi intuicije, seveda tudi na podlagi prejšnjih izkušenj. To so veščine, ki jih je treba vsakič prilagoditi glede na kontekst, ljudi in situacije. To so tudi veščine, ki niso odvisne od točno določenega delovnega mesta, svoje znanje in izkušnje na tem področju tako lahko nesete na vsako novo delovno mesto. 

Vaše mehke veščine je morda res težko natančno izmeriti, a so vidne. Podobno kot ne moremo meriti samozavesti, pa to vseeno lahko razberemo na podlagi človekove drže, odnosa in sloga komuniciranja ter prezence. In to vsekakor šteje. 

PREBERITE ŠE: Strokovnjakinja o naših financah: "V krizi ljudje najdemo največ rešitev, ker smo v to primorani" ALI Katarina Birtič Choi: "Ta pandemija bo vsekakor spremenila potek turizma"

Maja Fister
Novinarka