Prihaja 30. SOF

Razumevanje soodgovornosti oglaševalcev, agencij in medijev pri soustvarjanju naše skupne prihodnosti

1. 9. 2021, 13:55 | Kariera

              Prihaja 30. SOF (foto: Promocijsko gradivo) Promocijsko gradivo

Slovenski oglaševalski festival (SOF), osrednji letni dogodek oglaševalske stroke v Sloveniji, ki poteka pod okriljem organizacije Slovenske oglaševalske zbornice, letos praznuje častitljivo 30. obletnico. 9. in 10. septembra se ponovno vrača v Ljubljano.

SOF ima korenine v jugoslovanskem festivalu propagandnega filma v Portorožu, kot slovenski festival pa se je leta 1991 ustalil pod okriljem Zlatega bobna, ki se je razvil v mednarodni festival kreativnosti, SOF pa je postal samostojni, osrednji dogodek oglaševalske stroke v Sloveniji.

Celostno zasnovan kongresni program odpira razpravo o aktualnih strokovnih vprašanjih in omogoča izmenjavo znanj, izkušenj, idej in pogledov na nadaljnji razvoj stroke, v tekmovalnem delu pa se na vsakoletni paradi kreativnosti izbirajo najboljše oglaševalske rešitve in predstavlja celosten pregled dogajanja v slovenskem oglaševalskem prostoru. SOF torej nagrajuje in spodbuja ustvarjalnost in podjetnost ter prinaša nova znanja. S strokovnim programom in tekmovanjem pomembno vpliva na razvoj slovenske oglaševalske stroke.

Razumevanje soodgovornosti oglaševalcev, agencij in medijev pri soustvarjanju naše skupne prihodnosti

30. SOF se bo v času največjih okoljskih in družbenih sprememb zadnjih desetletij posvečal raziskovanju soodgovornosti, ki jo imajo pri teh spremembah blagovne znamke, mediji in agencije, ter bo poskušal pomagati najti poti, vzdržne tako za okolje in družbo kot posel.
 
Bivamo namreč v času, ko našo družbo pretresajo številne družbeno-politične spremembe. Spremljamo ustanavljanje raznih gibanj (#metoo, #blm ...), ki kličejo po prevetritvi našega sistema družbenih vrednot in temeljitih spremembah načina razmišljanja in ravnanja družbe, s svojim dosegom in vplivom pa prekašajo gibanja iz preteklosti. Del našega vsakdana so tudi velike in izjemno hitre spremembe družbenih norm, čedalje hitrejši tehnološki napredek in nastanek novih centrov moči. Po izkušnji s covidom-19 se ne smemo vrniti na stara pota, ključno bo, da postavimo nove vzorce delovanja in razumevanja vzrokov in posledic našega delovanja bolj kot kadarkoli prej. Zdaj je čas, da spremenimo razmišljanje, pogledamo sedanjost z drugega zornega kota in vodimo spremembe.
 
Naš vsakdan že nekaj časa oblikujejo predvsem družbena omrežja, začetno navdušenje nad demokratizacijo javnega diskurza pa čedalje bolj nadomeščata skrb in nemoč proti pojavom, kot so lažne novice, uporaba tehnologije za potvarjanje videoposnetkov (deepfake) in zelo napredni algoritmi, ki s čedalje večjo učinkovitostjo usmerjajo tok razmišljanja in posledično močno vplivajo na spremembe družbenih norm.
 
Družbena odgovornost oglaševalcev, medijev in agencij seveda ni nova tema. V zadnjih desetletjih je postala normativ, ki se ga zavedamo, a ločnica med komuniciranjem in dejanskim ravnanjem se zdi zabrisana kot še nikoli prej. Iskanje ravnovesja med gospodarsko rastjo, družbenim dobrim in okoljem je še vedno velikokrat izraženo zgolj v občasnih donatorskih ali celo sponzorskih aktivnostih. Ključen je miselni preskok, ki ga moramo narediti vsi – da družbena odgovornost presega vse te stereotipne (tržne) aktivnosti ter da ima s svojimi učinki na družbo in okolje neposreden in merljiv vpliv na vrednost blagovnih znamk in s tem podjetij.  
 
Zato se želijo na 30. SOF-u posvetiti tematiki trajnostne družbene soodgovornosti, ki presega klasično pojmovanje družbene odgovornosti, saj je zdaj čas, da odgovornost postane odgovornost v neposrednem in trajnostnem pomenu besede. Tematiko želijo raziskati globlje, želijo raziskati vloge, ki jih imamo mediji, oglaševalci in agencije pri soustvarjanju družbene resničnosti, ki bo oblikovala našo prihodnost.

N.D.