Ker je priznavanje raznolikosti prepričanj, stališč in pogledov ena najpomembnejših značilnosti moderne demokracije, spletno mesto Metropolitan odpira prostor, kjer se ta (lahko tudi) krešejo. Tu objavljene kolumne, izjave in mnenja izražajo stališča avtorjev, ne pa tudi uredništva.