S 1. februarjem v Ljubljani potrebne nove letne parkirne dovolilnice

1. 2. 2020, 14:10 | Mobilno | Vir: STA

              S 1. februarjem v Ljubljani potrebne nove letne parkirne dovolilnice (foto: profimedia) profimedia

Stanovalci, ki so v Ljubljani lani parkirali z letno parkirno dovolilnico, od danes potrebujejo dovolilnico za leto 2020. Stari ali novi upravičenci dovolilnico še vedno lahko pridobijo. Občina je doslej izdala 886 letnih parkirnih dovolilnic za cono 1, 366 za cono 2 in 1774 za cono 3. Cene dovolilnic se gibajo med 100 in 200 evri.

Do letne parkirne dovolilnice so v coni 1 upravičeni upravičeni stanovalci s stalnim prebivališčem, v conah 2 in 3 pa tudi stanovalci z začasnim prebivališčem. Število dovolilnic je omejeno na eno dovolilnico na stanovanjsko enoto v prvi coni, dve v drugi in tri v tretji coni, ni pa omejeno skupno število dovolilnic.

Letno parkirno dovolilnico lahko tako kupi vsakdo, ki je do nje upravičen. Ob plačilu takse jo upravičenci prejmejo kadarkoli med letom, veljavna pa je do konca januarja naslednjega leta. Letna dovolilnica sicer omogoča neomejeno parkiranje avtomobila na območju cone, ne pa tudi prostega parkirnega mesta.

Območje plačljivega parkiranja je razdeljeno na tri cone. V prvi coni, ki obsega mestno središče med Aškerčevo, Karlovškovo, Roško, Njegoševo, Bleiweisovo cesto in glavno železniško postajo, dovolilnico pridobijo le stanovalci s stalnim prebivališčem v tej coni. Ta stane 100 evrov. Brez dovolilnice je avtomobil v coni 1 sicer dovoljeno do dve oz. do štiri ure parkirati za 0,8 evra na uro.

V coni 2, ki obsega Mirje, Krakovo, Prule ter del Bežigrada med glavno železniško postajo, Topniško ulico, Linhartovo cesto in Parmovo ulico, lahko do dve dovolilnici na stanovanje pridobijo stanovalci s stalnim in začasnim prebivališčem. Prva stane 100 evrov, druga 200 evrov. Sicer je v coni 2 dovoljeno do šet ur parkirati za 0,6 evra na uro.

Preostali del mesta znotraj obvoznice sodi v tretjo cono. V njej lahko stanovalci s stalnim ali začasnim prebivališčem pridobijo do tri dovolilnice na stanovanjsko enoto. Prva stane 60, druga 120 in tretja 180 evrov. V coni 3 je sicer mogoče za 0,4 evra parkirati do 10 ur. Če želi upravičenec letno parkirno dovolilnico pridobiti med letom, je taksa nižja, in sicer je sorazmerna glede na mesece uporabe parkirne dovolilnice v koledarskem letu. Izda se lahko samo enkrat v letu.

Ob nakupu katerekoli parkirne dovolilnice je treba plačati tudi 4,5 evra upravne takse. To je treba plačati tudi v primeru menjave vozila med koledarskim letom. Menjava dovolilnice ali vračilo stare in izdaja nove z novo registrsko označbo vozila pa je ob upoštevanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev parkirne dovolilnice brezplačna.

Dovolilnico je mogoče pridobiti v glavni pisarni mestne uprave na Mačkovi 1. Za pridobitev dovolilnice je treba predložiti veljavno prometno dovoljenje, osebni dokument, številko stanovanjske enote, ki jo je dodelila geodetska uprava, in davčno številko, začasni prebivalci pa tudi veljavno potrdilo o začasnem prebivališču.

Mestna občina Ljubljana sicer izda vse več parkirnih dovolilnic za stanovalce. Pred desetimi leti, ko je bilo plačljivo parkiranje omejeno na dve coni v središču prestolnice, so izdali 1852 letnih parkirnih dovolilnic, za leto 2020 pa do konca januarja skupaj 3008. V letu 2019 so skupaj izdali 5995 letnih parkirnih dovolilnic, leto prej 5840, leta 2017 pa 5634, so za STA povedali v oddelku za gospodarske dejavnosti in promet mestne uprave.

Vse večje število izdanih dovolilnic je mogoče pripisati tudi dejstvu, da je ljubljanska občina v preteklem desetletju uvedla tri parkirne cone plačljivega parkiranja na javnih površinah in močno povečala območje, kjer je parkiranje plačljivo, hkrati pa je uvedla tudi možnost nakupa druge in tretje parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto.

V letu 2007 je bilo v Ljubljani mogoče pridobiti le eno dovolilnico na stanovanje, ki je tedaj stala 100 evrov. Leta 2013, ko je število izdanih letnih parkirnih dovolilnic občutno padlo, je občina sprejela odlok, po katerem je bilo sprva mogoče pridobiti letno parkirno dovolilnico za dve vozili, nekaj mesecev kasneje pa je sprejela dopolnila k odloku, po katerih je uvedla cone 1, 2 in 3 ter določila, da taksa za prvo vozilo na stanovanjsko enoto znaša 100 evrov na območju cone 1 in cone 2 ter 60 evrov na območju cone 3, za drugo vozilo 200 evrov na območju cone 2 ter 120 evrov na območju cone 3 in za tretje vozilo 180 evrov na območju cone 3. Vse od tedaj se cene niso spreminjale.