Vlada nadgradnjo ljubljanske železniške postaje uvrstila med projekte za državno financiranje

Prenova tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture

24. 9. 2020, 11:25 | Mobilno | Vir: STA

              Vlada nadgradnjo ljubljanske železniške postaje uvrstila med projekte za državno financiranje (foto: Peter Černuta/STA) Peter Černuta/STA

Vlada je v načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila projekt nadgradnje železniške postaje Ljubljana, to je prenove tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture ter gradnjo zunajnivojskih dostopov. Gre za ureditev tirne infrastrukture v sklopu novega potniškega centra Ljubljana in za del projekta ureditve železniškega vozlišča Ljubljana.

Načrtovani posegi v okviru celovitega projekta so po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo že umeščeni v prostor, kar pomeni, da bo po pripravi projektne dokumentacije možna takojšnja realizacija investicije.

V prvem koraku se načrtuje nadgradnja železniške postaje Ljubljana, ki predvideva ureditev tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture ter gradnjo zunajnivojskih dostopov za zagotovitev maksimalne pretočnosti postaje s povečanjem kapacitete potniškega in tovornega prometa skozi postajo.

Ocenjena vrednost projekta nadgradnje železniške postaje Ljubljana je nekaj manj kot 109,9 milijona evrov. Projekt se bo financiral s sredstvi državnega proračuna in z nepovratnimi sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef). V tem letu so sredstva potrebna predvsem za financiranje izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanja inženirskih storitev in storitev upravljavca javne železniške infrastrukture, sredstva iz instrumenta Cef pa je Evropska komisija Sloveniji za ta namen že odobrila.

Nadgradnja glavne ljubljanske železniške postaje je prva faza projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj. Celovit projekt predvideva ureditev vozlišča med območji od postaje Ljubljana Šiška do Ljubljana Zalog, vključno z nadgradnjo železniških postaj Ljubljana, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog ter železniškega postajališča Ljubljana Polje s pripadajočimi ureditvami.

Za navedeno bodo predvidoma potrebna sredstva v višini 546,5 milijona evrov

Poleg sredstev državnega proračuna pa po pojasnilih pristojnega ministrstva predstavljajo možen vir financiranja še sredstva EU, bodisi iz instrumenta Cef in Kohezijskega sklada. Ravno zaradi obsežnosti bosta izvedba in financiranje celovitega projekta potekala fazno.

Na ministrstvu so spomnili, da je bila železniška postaja Ljubljana zgrajena leta 1849, mesto pa je v tem času postopno popolnoma zaobjelo in preraslo prostor, tako da je postaja postala premajhna in nefunkcionalna ter predstavlja ozko grlo z vidika odvijanja železniškega prometa v državi.

Železniška infrastruktura, ki zajema tirne naprave, peronsko infrastrukturo, vozno omrežje ter signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, je tehnološko neustrezna in jo je za potrebe sodobnega odvijanja prometa s tehničnega in ekonomskega vidika treba nujno nadgraditi, so dodali.

Pričakovati je, da bo z rastjo prometa zasičenost na območju celotnega vozlišča Ljubljana vse bolj problematična, zato je izvedba ukrepov po prepričanju ministrstva nujna in bo prispevala k vzpostavitvi sodobne multimodalne prestopne točke in omogočilo bistveno izboljšanje integriranega javnega potniškega prometa, vključno s povečanjem atraktivnosti železniškega potniškega prometa.

Nadgradnja glavne ljubljanske železniške postaje je tudi bistvena naložba v sklopu javnega dela projekta ureditve območja potniškega centra Ljubljana, ki se vleče že več kot desetletje. V sklopu tega bodo Slovenske železnice gradile novo avtobusno postajo in garažno hišo, država pa tirno infrastrukturo in novo železniško postajo. Zasebni investitor, družba Mendota invest, povezana z madžarsko banko OTP, bo medtem gradila komercialni del, med drugim z gradnjo poslovne stolpnice in nakupovalnega središča.

Kot časovni okvir za začetek gradnje je časnik Dnevnik pred tedni omenjal 2023, za dokončanje tega velikega projekta pa nekje sredi desetletja.