Aleš Cipot | 1. 1. 2021, 08:16

15 potresno najbolj ogroženih stolpnic v Ljubljani (foto)

Stolpnice na Streliški ulici.

A.C.

V Sloveniji je potresno ogroženih med 20 in 56 tisoč objektov, največ v Ljubljani, ki poleg idrijskega in krškega območja velja za najbolj ogroženi del Slovenije. V Ljubljani je potresno ogroženih 393 višjih zgradb, med njimi je tudi 15 stolpnic. 

Dr. Vojko Kilar, redni profesor za področje arhitekturne tehnologije na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, je po hudem potresu v Albaniji novembra lani povedal, da so v Sloveniji najbolj ogrožene opečne stavbe, visoke pet ali več etaž, zgrajene pred letom 1981, ki so glede na zahteve sodobnih predpisov previsoke. Med zelo ogrožene spadajo tudi opečne stavbe, visoke štiri ali manj etaž, zgrajene pred letom 1964, pa tudi kombinirane stavbe, zgrajene pred letom 1894 ter med letoma 1946 in 1963.

Slabo bi močnejši potres prenesle tudi betonske stavbe, visoke štiri ali več etaž, zgrajene pred letom 1894 ter med letoma 1946 in 1963, ki so bile projektirane na premajhne potresne sile, saj so v nekaterih primerih bili za gradnjo uporabljeni celo betonski zidaki brez ustrezne armature. 

Večina stavb iz obdobja po drugi svetovni vojni do leta 1964 je rezultat hitre in površne gradnje s slabimi gradbenimi materiali, saj do leta 1964 v Sloveniji nismo imeli praktično nobenega predpisa o protipotresni gradnji. Potresno varne zgradbe smo začeli graditi šele po potresu v Skopju leta 1963, ko so za vso tedanjo Jugoslavijo začeli veljati novi predpisi. 

Potresno nevarnih stavb, višjih od štirih etaž in zgrajenih pred letom 1981, je v Sloveniji 1188, največ v Ljubljani (393). Med njimi je 15 stolpnic, zgrajenih med leti 1959 in 1965, za katere je značilno, da imajo nad kletjo in pritličjem od devet do 12 nadstropij in da so zidovi v kletnih etažah, v nekaj primerih pa tudi v pritličju, izdelani iz monolitnega betona. Od teh je le v nekaterih vgrajena minimalna količina armature.

Po analizah potresne odpornosti stavb v Mestni občini Ljubljana teh 15 zidanih stolpnice sodi med najbolj ogrožene stavbe v prestolnici, tudi zato, ker v njih živi največ prebivalcev. Podrobnejšo analizo nearmiranih stolpnic iz leta 2018 najdete tukaj

15 nearmiranih stolpnic v Ljubljani
Lokacije 15 potresno najbolj ogroženih stolpnic v središču Ljubljane.

Lokacije 15 potresno najbolj ogroženih stolpnic v središču Ljubljane.

Lokacija A: Štefanova ulica 15. Leto izgradnje 1960, 12 nadstropij.

Lokacija A: Štefanova ulica 15. Leto izgradnje 1960, 12 nadstropij.

A.C.
Lokacija B: Cigaletova 8. Leto izgradnje 1962, 10 nadstropij.

Lokacija B: Cigaletova 8. Leto izgradnje 1962, 10 nadstropij.

A.C.
Lokacija B: Pražakova ulica 6. Leto izgradnje 1962, 10 nadstropij.

Lokacija B: Pražakova ulica 6. Leto izgradnje 1962, 10 nadstropij.

A.C.
Lokacija C: Rozmanova ulica 2. Leto izgradnje 1960, 12 nadstropij.

Lokacija C: Rozmanova ulica 2. Leto izgradnje 1960, 12 nadstropij.

A.C.

Lokacija C: Hrvatski trg 2. Leto izgradnje 1962, 12 nadstropij.

Lokacija C: Hrvatski trg 2. Leto izgradnje 1962, 12 nadstropij.

A.C.
Lokacija D: Sketova 6. Leto izgradnje 1964, 9 nadstropij.

Lokacija D: Sketova 6. Leto izgradnje 1964, 9 nadstropij.

A.C.
Lokacija D: Grablovičeva 36. Leto izgradnje 1965, 9 nadstropij.

Lokacija D: Grablovičeva 36. Leto izgradnje 1965, 9 nadstropij.

A.C.
Lokacija E: Streliška 1. Leto izgradnje 1961, 10 nadstopij.

Lokacija E: Streliška 1. Leto izgradnje 1961, 10 nadstopij.

A.C.
Lokacija E: Streliška 3. Leto izgradnje 1962, 10 nadstopij.

Lokacija E: Streliška 3. Leto izgradnje 1962, 10 nadstopij.

A.C.
Lokacija E: Streliška 5. Leto izgradnje 1963, 10 nadstopij.

Lokacija E: Streliška 5. Leto izgradnje 1963, 10 nadstopij.

A.C.
Lokacija F: Hudovernikova 13. Leto izgradnje 1960, 10 nadstropij.

Lokacija F: Hudovernikova 13. Leto izgradnje 1960, 10 nadstropij.

A.C.
Lokacija F: Hudovernikova 2. Leto izgradnje 1960, 10 nadstropij.

Lokacija F: Hudovernikova 2. Leto izgradnje 1960, 10 nadstropij.

A.C.
Lokacija F: Hudovernikova 4. Leto izgradnje 1961, 10 nadstropij.

Lokacija F: Hudovernikova 4. Leto izgradnje 1961, 10 nadstropij.

A.C.
Lokacija F: Hudovernikova 8. Leto izgradnje 1960, 10 nadstropij.

Lokacija F: Hudovernikova 8. Leto izgradnje 1960, 10 nadstropij.

A.C.
Lokacija F: Streliška 37a. Leto izgradnje 1959, 10 nadstropij.

Lokacija F: Streliška 37a. Leto izgradnje 1959, 10 nadstropij.

A.C.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.