19. 9. 2023, 15:56 | Promocijska objava

Artupunktura - Zagreb art platforma 2023

Foto: Samir Cerić Kovačević

Mapiranje novih vizij in ekosistemov mesta: od futurizma do odraslosti, družbene pravičnosti in pravičnosti vseh življenjskih vrst.

Artupunktura, zdaj v svoji tretji izdaji, nadaljuje svoje poslanstvo prinašanja umetnosti v javne prostore, skupnosti in različne vidike naravnih, urbanih in kulturnih ekosistemov v Zagrebu oktobra in novembra 2023. Artupunktura velja kot diskurzivna umetniška platforma za nove vizije in prakse ter spodbuja odnose, razmišljanje, raziskovanje, eksperimente in družbene procese na skupnostni in globalni ravni. 

Ta letni dogodek raziskuje zapleteno razmerje med družbeno-političnimi konteksti in umetnostjo ter obravnava diskontinuiteto novih vizij in (ne)razumevanje naravnih ekosistemov v zadnjih 200 letih.

Mapiranje v tem kontekstu vključuje raziskovanje različnih vprašanj o preteklih in sedanjih vizijah umetniških projektov v Zagrebu in svetu. Ti umetniški projekti zajemajo zgodovinsko avantgardo, socialistični modernizem, nove tendence, pa tudi nove umetniške prakse. Sem spadajo vizualni in performativni eksperimenti, telesni spomin in aktivizem ter nove raziskave ekofuturizma in špekulativne prihodnosti. Na ta način Artupunktura dekodira politiko spomina in spodbuja pogovor, ki je ključen za današnje splošno življenje na Zemlji. Ponuja nove spremenljivke za obravnavanje vprašanj družbe, spola in klase, ki so pomembna za preseganje statusa quo, od dekolonialnih, feminističnih in okoljskih gibanj do kulturne raznolikosti.

Nove vizije zajemajo široko paleto porajajočih se tem, vprašanj in posledic ter je poudarjen njihov globalni vpliv na umetniški in družbeno-politični kontekst.  Ta resna podnebna in okoljska kriza ogroža naravne in človeške habitate. Gre za novo paradigmo, za katero običajni futuristični koncepti niso uporabni. Posledično projekti, ki sodelujejo pri Artupunkturi, vključujejo radikalno domišljijo, kozmofoničen performans, različne inteligence, subverzivne prakse, gospodarsko odraslost in pravičnost vseh življenjskih vrst. 

Ekosistemi mesta vključujejo raziskovanje narave v urbanem kontekstu in razumevanje življenja skupnosti, ki potrebujejo nove perspektive in kulturo, ki je kot človekova pravica na voljo vsem. Projekti, ki so del Artupunkture, kažejo, da lahko lokalne skupnosti imajo kulturno infrastrukturo, ki zagotavlja nego, vključenost in gostoljubnost. Te umetniške pobude dokazujejo, da skupnost ni le človeška, temveč skupnost vseh živih bitij na Zemlji. 

Letos je Artupunktura stičišče številnih projektov, ki jih vodijo različne ustanove, organizacije in kolektivi, v katerih sodelujejo številni umetniki in mnoge umetniške celote na različnih lokacijah v vseh delih Zagreba, v različnih skupnostih in v naravi. Zagotavlja tudi obsežen javni program, ki ga ves čas trajanja sestavljajo aktivacije skupnosti, okrogle mize, delavnice, projekcije in pogovori. 

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih TikTok, Youtube, Instagram in Facebook.