1. 12. 2020, 06:30 | Vir: STA

Desetina ljudi kljub epidemiji še vedno obiskuje druga gospodinjstva

Nebojša Tejić/STA

Desetina Slovencev je kljub epidemiji novembra obiskala dve gospodinjstvi, pri čemer še vedno obstaja del ljudi, ki obiskov ni bistveno omejil, je pokazal drugi del Valiconove ankete, ki so jo opravili v drugem tednu novembra. Dobra polovica ljudi sicer ne obiskuje drugih gospodinjstev, dobra četrtina pa je obiskala le eno gospodinjstvo.

V skupnem projektu Sledilnika za covid-19, Mladih zdravnikov Slovenije in Valicona so ob prejšnji teden že objavljenih rezultatih raziskave za preučevanje vzorcev vedenja pri obiskovanju delovnega mesta, na nacionalno reprezentativnem vzorcu 527 sodelujočih povprašali še o njihovem vedenju med epidemijo.

Iz zbranih podatkov so ugotovili, da je šest odstotkov vprašanih še vedno v tednu dni obiskalo tri do štiri, štiri odstotke pa celo pet ali več drugih gospodinjstev. Glede na to, da je povprečna velikost slovenskega gospodinjstva 2,5 člana, je omenjena desetina ljudi v enem tednu imela stik z več kot desetimi osebami.

O razlogih za obiske anketa sicer ni spraševala, a raziskovalci domnevajo, da gre pri tistih, ki so obiskali eno gospodinjstvo, v določeni meri za obiske znotraj ozkega družinskega kroga ter za pomoč najbližjim.

Izjemno zaskrbljujoče pa je po njihovem, da je ravno v skupini 103 ljudi, ki poročajo o dveh ali več obiskih v enem tednu, največ takih s simptomi okužbe, saj o dveh ali več simptomih poroča kar 23 odstotkov vprašanih iz te skupine. V njej je tudi največ, okoli 14 odstotkov ljudi, odgovorilo, da so bili v preteklih dveh tednih v tveganem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s covidom-19.

Po skupnem povzetku obeh delov ankete je raziskava pokazala, da 36 odstotkov ne hodi ne na delo in ne na obiske, njihovo vedenje pa je tudi najbolj varno. Ker skupina vključuje tudi upokojence, ne preseneča, da so v njej pogosteje zastopani starejši od 60 let.

Skoraj četrtina oziroma največ med vsemi skupinami je v tej skupini tistih, ki so zelo zaskrbljeni zaradi epidemije, prav tako je v njej največji delež tistih, ki so zaskrbljeni za svoje zdravje - kar 38 odstotkov. Večina jih sicer trenutno stanje relativno dobro prenaša, saj se le desetini zdi, da je to kritično ali celo povsem brezupno.

Med tiste, ki hodijo v službo, ne pa na obiske, sodi 17 odstotkov vprašanih

V tej skupini izstopajo moški od 30. do 59. leta starosti, delež zelo zaskrbljenih zaradi epidemije pa je v njej 13-odstoten, kar je najmanj med vsemi štirimi skupinami. Tretjina ljudi v njej je zaskrbljena za svoje zdravje, tako kot prva pa tudi ta dobro prenaša aktualne razmere.

V skupini tistih, ki ne hodijo na delo od doma, hodijo pa na obiske, je 30 odstotkov sodelujočih v raziskavi. Nadpovprečno so v tej skupini zastopane ženske med 18. in 29. letom, ljudje v bolniškem staležu ter tisti, ki so zaradi epidemije izgubili zaposlitev.

V tej skupini je največji, kar 30-odstotni, delež takih, ki niso zaskrbljeni zaradi virusa ali jih ta skrbi zelo malo, hkrati pa je to skupina, v kateri jih največ, kar petina vprašanih, trenutno stanje doživlja kot kritično ali celo povsem brezupno.

V skupini najbolj tveganih za širjenje virusa, ki hodijo tako v službo kot na obiske, je bilo 17 odstotkov vprašanih. Gre večinoma za zaposlene, ki so vsaj polovico dela opravili na delovnem mestu, obiskali pa so tudi vsaj eno drugo gospodinjstvo.

Petino skupine predstavljajo starši predšolskih otrok, kar je nekoliko več kot v drugih, zato bi lahko domnevali, da je vsaj za del teh obiskov razlog varstvo otrok. Tako kot v drugi skupini, so tudi tukaj nadpovprečno zastopani moški srednjih let. Delež zaskrbljenih zaradi epidemije je v tej skupini enak kot v skupini ljudi, ki hodi na delo, ne pa tudi na obiske.

Avtorji raziskave ob tem poudarjajo, da čeprav se delež prebivalstva, ki obiskov ni pretirano omejil, ne zdi velik, pa desetina prebivalstva predstavlja približno 200.000 ljudi, pri čemer jih je enak delež obiskalo dve drugi gospodinjstvi.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.