5. 5. 2021, 10:06 | Vir: STA

Drugi tir po letih zapletov tik pred začetkom gradnje

Stanko Gruden/STA

Po približno četrt stoletja načrtovanja bodo na terenu stekla glavna gradbena dela za novo železniško povezavo med Divačo in Koprom. Uresničevanje nekaj manj kot milijardo evrov vrednega projekta, ki ga bo gradil Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin, so v zadnjih letih zaznamovali številni zapleti.

Pregled ključnih mejnikov pri načrtovanju gradnje drugega tira Koper-Divača

leto 1996 - stečejo aktivnosti za povečanje zmogljivosti železniške proge Koper-Divača; ministrstvo za promet in zveze naroči izdelavo študije upravičenosti povečanja zmogljivosti enotirne proge Koper-Divača

junij 2001 - izdelan je idejni projekt za gradnjo drugega tira Koper-Divača

april 2005 - vlada pod vodstvom Janeza Janše sprejme uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za drugi tir, s čimer progo umesti v prostor

junij 2007 - ministrstvo za promet da pobudo za spremembo in dopolnitev DPN za drugi tir Koper-Divača tako, da bi se nova proga med Koprom in Divačo načrtovala kot dvotirna in da bi se nanjo priključila na novo projektirana proga Divača-Trst

junij 2008 - Janševa vlada sprejme sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev DPN za drugi tir v novo dvotirno progo

julij 2008 - izdelana je študija izvedljivosti nove železniške povezave Divača-Trst, ki predvideva priključek proge iz smeri Trsta na progo Koper-Divača v cepišču v predoru med Divačo in Črnim Kalom

april 2009 - ministrstvo za promet sprejme sklep, da se novo železniško progo med Koprom in Divačo na odseku med Divačo in cepiščem Črni kal projektira kot dvotirno progo, na odseku med cepiščem in Koprom pa kot enotirno progo

marec 2010 - postopek spremembe in dopolnitve DPN ustavijo, saj Italija odstopi od načrtovanja proge iz smeri Trsta z navezavo na progo Koper-Divača; načrt trase Divača-Črni Kal spremenijo v enotirni odsek brez cepišča proti Trstu

marec 2011 - podana je vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja

junij 2011 - izdano je gradbeno dovoljenje za prestavitev in zaščito daljnovodov ter telekomunikacijskih vodov

november 2011 - podana je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za celoten odsek od Kopra do Divače

februar 2012 - predan je nov dopolnjen osnutek DPN in okoljsko poročilo v postopku dopolnitve in sprememb DPN za drugi tir

november, december 2012 - zaključeni sta javni razgrnitvi presoje vplivov na okolje v Sloveniji in Italiji

februar 2014 - pridobljeno je delno okoljevarstveno soglasje in s tem tudi naravovarstveno soglasje

april 2014 - objavljen je odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega odloka o krajinskem parku Beka, kar je pogoj za izdajo celovitega okoljevarstvenega soglasja

junij 2014 - z občino Hrpelje-Kozina je sklenjen sporazum o izvedbi izravnalnih ukrepov zaradi posega v krajinskem parku Beka pri gradnji drugega tira Divača-Kozina

avgust 2014 - sprejeta je uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o DPN za drugi tir Koper-Divača

oktober 2014 - agencija za okolje izda okoljevarstveno soglasje za celotno traso drugega tira

10. februar 2015 - minister za infrastrukturo Peter Gašperšič pojasni, da bo Slovenija projekt drugi tir prijavila na evropski razpis, finančno konstrukcijo pa naknadno dopolnila z javno-zasebnim partnerstvom

26. februar 2015 - Slovenija drugi tir brez znanega zasebnega partnerja prijavi na razpis za nepovratna sredstva mehanizma za povezovanje Evrope (CEF)

1. april 2015 - ministrstvo za okolje in prostor izda gradbeno dovoljenje za izvlečni tir. Gre za 1,2 kilometra dolg odsek od izhoda tovorne postaje v Kopru, ki predstavlja nekakšen prvi nastavek za drugi tir med Koprom in Divačo

29. junij 2015 - na seznamu predlaganih projektov za financiranje na odprtem delu razpisa CEF Evropske komisije ni drugega tira. Gašperšič pojasni, da projekt ni bil izbran, ker še ni znan zasebni partner pri projektu

31. marec 2016 - vlada sprejme sklep o ustanovitvi posebnega projektnega podjetja 2TDK za drugi tir

31. marec 2016 - ministrstvo za okolje in prostor izda gradbeno dovoljenje za drugi tir

8. julij 2016 - konzorcij družb Kolektor Koling, CGP in CPG začne z gradnjo izvlečnega tira, katerega pogodbena vrednost znaša 5,9 milijona evrov

6. februar 2017 - Slovenija se s pripravljalnimi deli za drugi tir ter z izdelavo same projektne dokumentacije za glavno traso znova prijavi na razpis mehanizma CEF

24. marec 2017 - ministrstvo za infrastrukturo objavi predlog zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača- Koper, ki temelji na javno-javnem partnerstvu in predvideva sodelovanje ene ali več zalednih držav pri financiranju projekta

30. marec 2017 - vlada potrdi zakon o drugem tiru in ga pošlje DZ v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku; zvrsti se vrsta očitkov opozicije ter drugih deležnikov, med drugim Komisije za preprečevanje korupcije in računskega sodišča, zaradi prekratke javne razprave

20. april 2017 - DZ potrdi zakon o drugem tiru

26. april 2017 - DS na izredni seji izglasuje veto na zakon o drugem tiru, obenem začnejo civilne iniciative na čelu z gibanjem Davkoplačevalci se ne damo Vilija Kovačiča zbirati 2500 podpisov za začetek referendumskih postopkov

8. maj 2017 - DZ v ponovnem odločanju potrdi zakon o drugem tiru

19. maj 2017 - teči začne rok za zbiranje potrebnih 40.000 podpisov za razpis referenduma, Kovačiču pri zbiranju podpisov med drugim pomaga največja opozicijska stranka SDS, pobudniki se zavzemajo za spremembo trase in gradnjo dvotirne proge

8. junij 2017 - vlada se s sklepom formalno zaveže, da bo med Koprom in Divačo sčasoma zgrajena dvotirna proga

23. junij 2017 - Evropska komisarka Violeta Bulc v Sloveniji naznani, da je Slovenija uspešno kandidirala na tretjem razpisu Instrumenta CEF; za pripravljalna dela na projektu drugi tir dobi 44,3 milijona evrov

27. junij 2017 - Kovačič v spremstvu podpornikov v DZ vloži več kot 48.000 podpisov za razpisa referenduma

4. julij 2017 - poslanci na izredni seji DZ s 50 glasovi za in 18 proti podprejo predlog odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter za datum referenduma o zakonu o drugem tiru določijo 24. september

14. julij 2017 - projektno podjetje 2TDK se prijavi na t. i. blending razpis Evropske komisije v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope

25. avgust 2017 - začetek kampanje za referendum o zakonu o drugem tiru. Direkcija RS za infrastrukturo objavi razpis za izbiro izvajalca pripravljalnih del, in sicer za gradnjo dostopnih cest, d so ocenjena na 20 milijonov evrov brez davka

24. september 2017 - na referendumu o zakonu o drugem tiru večina volivcev zakon podpre, a referendum zaradi prenizke udeležbe ne uspe

20. december 2017 - direkcija za infrastrukturo s podjetjema Kolektor CPG in Euroasfalt iz Sarajeva podpiše pogodbo o izvedbi pripravljalnih del za drugi tir. Podjetji sta oddali skupno ponudbo v vrednosti 14,48 milijona evrov

31. januar 2018 - ustavno sodišče ugotovi neustavnosti referendumske zakonodaje in odločbo pošlje vrhovnim sodnikom. Ustavni sodniki so vrhovnim pri odločanju o Kovačičevi pritožbi dali na voljo tri možnosti, med drugim, da izid referenduma razveljavijo ob čemer mora Državna volilna komisija razpisati datum ponovnega glasovanja

14. marec 2018 - vrhovno sodišče ugodi Kovačičevi pritožbi in sledi usmeritvam ustavnega sodišča. V obrazložitvi sodbe izpostavijo, da je vlada s proračunskimi sredstvi financirala nedopustno enostransko kampanjo. Premier Miro Cerar to odločitev označi za kapljo čez rob in odstopi s položaja

20. marec - v Bruslju podpišejo dodatek k pogodbi o dodelitvi 44,3 milijona evrov nepovratnih sredstev za pripravljalna dela

13. maj 2018 - Kovačiču tudi na ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru zaradi prenizke udeležbe ne uspe

31. maj 2018 - predstavnika Evropske komisije in podjetja 2TDK v Ljubljani podpišeta sporazum za črpanje 109 milijonov evrov nepovratnih sredstev za izvedbo projekta drugi tir med Divačo in Koprom

24. januar 2019 - vlada potrdi investicijski program, po katerem je projekt ocenjen na 1,194 milijarde evrov, s čimer pade zadnja ovira za začetek uvajanja izvajalcev v pripravljalna dela za projekt

28. marec 2019 - družba 2TDK objavi javno naročilo za gradnjo mostov in galerije Glinščica

15. maj 2019 - svet direktorjev Evropske investicijske banke odobri posojilo družbi 2TDK v višini do 250 milijonov evrov za projekt

20. junij 2019 - 2TDK javno naročilo za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice odda podjetjem Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel. Avgusta zaradi medijskih razkritij o neustrezni referenci razpis razveljavi

14. november 2019 - družba 2TDK objavi razpis za glavna dela na drugem tiru. Javno naročilo razbije na dva dela, in sicer gradnjo drugega tira med Divačo in Črnim Kalom ter Črnim Kalom in Koprom. Javno naročilo družba vodi po dvofaznem postopku

18. december 2019 - DZ potrdi vladni zakon, ki predvideva poroštvo za projekta drugi tir in del tretje razvojne osi v skupni višini 777 milijonov evrov. Pobudnik referenduma zakona o drugem tiru Vili Kovačič napove nov referendum, a mu ne uspe zbrati zadostnega števila podpisov

17. januar 2020 - 2TDK za glavna dela na drugem tiru na odseku od Divače do Črnega Kala prejme 15 ponudb, od Črnega Kala do Kopra pa 14. Na razpisu sodeluje pet slovenskih podjetij

23. januar 2020 - vlada sprejme sklep, na podlagi katerega se bo država lotila sprememb državnega lokacijskega načrta za drugi tir med Divačo in Koprom, tako da bo proga dvotirna

27. marec 2020 - 2TDK po tem, ko je konzorcij družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel na poziv 2TDK zamenjal podizvajalca, s konzorcijem podpiše 8,5 milijona evrov vredno pogodbo za gradnjo objektov za prečkanje doline Glinščice. Dela naj bi bila končana konec novembra 2021

8. maj 2020 - 2TDK usposobljenost za gradnjo drugega tira prizna 10 gradbincem oz. konzorcijem. Med gradbinci, ki se zanimajo za projekt, prevladujejo Kitajci

8. september 2020 - Evropska komisija odobri naložbo v višini 80 milijonov evrov iz kohezijskega sklada za gradnjo predora in dveh viaduktov na drugem tiru

14. oktober 2020 - generalni direktor 2TDK Pavle Hevka sporoči, da v izboru za glavna dela ostajajo štirje glavni ponudniki, med katerimi pa ni kitajskih gradbincev

13. november 2020 - vlada na odbor DZ za zunanjo politiko naslovi pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Podobno pobudo je imela že vlada Mira Cerarja, vlada Marjana Šarca pa si je prizadevala, da bi Slovenija drugi tir gradila sama

28. december 2020 - 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za prvi odsek drugega tiru prizna avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškemu gradbincu Cengiz. Januarja omenjenim prizna še sposobnost za gradnjo odseka med Črnim Kalom in Koprom. Sledijo pritožbe neizbranih ponudnikov

4. marec 2021 - do izteka roka za oddajo finančnih ponudb za prvi, kraški del gradbenih del sta konzorcija pod vodstvom avstrijskega Strabaga in domačega gradbinca Kolektor CPG oddala ponudbi v višini nekaj manj kot 463,5 milijona evrov in nekaj nad 403,6 milijona evrov

8. marec 2021 - finančno ponudbo za gradnjo drugega tira Koper-Divača na odseku med Črnim Kalom in Koprom odda zgolj konzorcij pod vodstvom domačega gradbinca Kolektor CPG. Ponudi ceno 224,7 milijona evrov

17. marec 2021 - konzorcij pod vodstvom gradbinca Kolektor CPG je kot edini ponudnik izbran še za gradnjo drugega tira med Črnim Kalom in Koprom. Pogodbo podpišejo 31. marca v Lipici

21. april 2021 - nadzorniki 2TDK dajo pozitivno mnenje k noveliranemu investicijskemu programu, po katerem se ocenjena vrednost drugega tira zniža na 997 milijonov evrov

5. maj 2021 - s podpisom še druge pogodbe za glavna dela na projektu drugi tir med Divačo in Črnim Kalom obeležijo simbolični začetek gradnje

Pripravila Zoja Črnilec

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.