9. 5. 2021, 07:33 | Vir: STA

EU je pisana druščina: Slovenija s pol odstotka prebivalcev v uniji ni najmanjša

profimedia

Statistični urad Slovenije je pred dnevom Evrope objavil zanimive statistične podatke, ki kažejo, kako pisana družina držav je EU. V Sloveniji povprečno na kvadratnem kilometru živijo 103 prebivalci, po številu prebivalcev se uvršča med manjše države, slovenski otroci družinsko gnezdo zapustijo več kot desetletje za Švedi.

Dan Evrope, ki ga praznujemo 9. maja, je namenjen praznovanju miru in enotnosti v Evropi in hkrati služi spominu na začetek nastajanja Evropske unije. Na ta dan leta 1950 je takratni francoski zunanji minister Robert Schuman pozval evropske države, naj združijo svojo proizvodnjo premoga in jekla. Povezava je pozneje prerasla v današnjo EU.

Francija je po površini največja država članica unije in meri kar 633.000 kvadratnih kilometrov, Malta pa je s 135 kvadratnimi kilometri najmanjša, zato ni presenetljivo, da je obenem najgosteje poseljena država članica EU s kar 1450 prebivalci na enem kvadratnem kilometru. Finska je najredkeje poseljena, saj na kvadratnem kilometru povprečno živi le 18 prebivalcev. Slovenija se po gostoti poselitve uvršča na sredino, povprečno na enem kvadratnem kilometru živijo 103 prebivalci.

Na začetku leta 2020 je v EU živelo 447,3 milijona prebivalcev. Največ jih je živelo v Nemčiji (83,2 milijona) najmanj pa na Malti (0,5 milijona), kar pomeni, da ima Nemčija 160-krat več prebivalcev kot Malta. Slovenija se je z 2,1 milijona prebivalcev uvrstila med manjše države članice; manj prebivalcev so imele le Latvija, Estonija, Ciper, Luksemburg in že omenjena Malta.

Po podatkih za leto 2020 je razlika med pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu na Malti, kjer je ta najvišja (82,6 leta), in v Bolgariji, kjer je najnižja (73,6 leta), devet let. Otroci, rojeni v letu 2020 v Sloveniji, lahko pričakujejo, da bodo živeli 80,6 leta.

Članice EU se zelo razlikujejo po povprečni starosti prebivalcev ob doseganju pomembnih življenjskih mejnikov. Mladi na Švedskem se iz skupnega gospodinjstva s starši odselijo povprečno pri šestnajstih letih (moški pri 16,1 leta, ženske pri 16,3 leta), na Hrvaškem pa povprečno 16 let kasneje (moški pri 34,0 leta, ženske pri 30,9 leta). V Sloveniji se moški za ta korak odločijo povprečno pri 28,6 leta, ženske pa dve leti prej, pri 26,3 leta.

Bruto domači proizvod je na prebivalca najvišji v Luksemburgu, kjer je leta 2020 znašal 101.640 evrov. Prebivalci Luksemburga so si leta 2019 lahko kupili 35 odstotkov več blaga in storitev kot vsi ostali prebivalci EU. Najnižji BDP imajo v Bolgariji, kjer znaša 8750 evrov. V letu 2020 je bruto domači proizvod na prebivalca v Sloveniji znašal 22.010 evrov, kar je približno 7000 evrov manj od povprečja v EU.

Stopnja brezposelnosti v starostni skupini 15-74 let je bila v EU-27 v letu 2019, torej pred začetkom epidemije covida-19, 6,7-odstotna, najnižja v zadnjih 20 letih. V letu 2020 je bila malo višja, 7,1-odstotna. Najvišja je bila v Grčiji (16,3-odstotna), najnižja pa na Češkem (2,6-odstotna). V Sloveniji je bila petodstotna. Nižjo od te so imeli v šestih državah članicah.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.