28. 4. 2019, 13:50 | Vir: STA

Inšpektorji so se sistematično lotili pregleda okoljevarstvenih dovoljenj

profimedia

Inšpektorji inšpektorata za okolje in prostor so od lanskega septembra pregledali okoljevarstvena dovoljenja pri skoraj 150 imetnikih naprave oz. obratov, ki imajo tovrstno dovoljenje. Dobra tretjina jih je delovala skladno z veljavnim dovoljenjem, pri ostalih pa so izrekli ukrepe, so na ministrstvu ta teden povedali za STA.

Nekdanja okoljska ministrica Irena Majcen je julija 2017 po požaru v podjetju Ekosistemi napovedala pregled vseh izdanih okoljevarstvenih dovoljenj v državi. Delo inšpekcijskih in povezanih služb na tem projektu je steklo septembra lani.

Vlada je na pobudo ministrstva za okolje na teren poslala inšpektorje Inšpektorata RS za okolje in prostor, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpektorata RS za infrastrukturo ter, če gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, še inšpektorje Urada za kemikalije. Njihov cilj je skupaj izvesti akcijo poostrenih inšpekcijskih nadzorov pri imetnikih naprave ali obrata, ki za obratovanje potrebuje okoljevarstveno dovoljenje.

"Cilj teh inšpekcijskih nadzorov je zagotoviti čim bolj varno opravljanje njihovih dejavnosti, odprava nepravilnosti in neskladnosti z okoljsko zakonodajo," so pojasnili na ministrstvu.

Inšpektorji vsak teden izvedejo nadzore pri petih imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj. Tako so do danes opravili nadzor pri skoraj 150 zavezancih, so povedali na ministrstvu. V dveh letih, kolikor naj bi trajala akcija, pa bo nadzor izveden pri več kot 500 zavezancih.

Inšpektorji za okolje in naravo pri dobri tretjini do sedaj izvedenih nadzorov zavezancev niso ugotovili kršitev oz. nepravilnosti - zavezanec torej deluje v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem. Pri ostalih pa so izrekli inšpekcijske ukrepe za njihovo odpravo oz. prekrškovne postopke.

Konkretno inšpektorji za okolje pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj preverjajo ravnanje z odpadki, hrup, emisije snovi v vode in v zrak, rabo vode, ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, spoštovanje zahtev za učinkovito rabo vode in energije, na področju svetlobnega onesnaževanja okolja, ozonu nevarnih snovi, skladiščenja nevarnih snovi in drugih posebnih zahtev.

Vprašanje okoljevarstvenih dovoljenj je znova v ospredju po dogajanju v Ceršaku in Lenartu. Civilna iniciativa proti kompostarni Ceršak zahteva zaprtje kompostarne v lasti podjetja Kogal - ta teden so člani iniciative ob protestu poudarili, da pravna država ne deluje in da pristojni organi ne upoštevajo njihovih pripomb in ne popravijo svojih nepravilnih in nezakonitih odločitev glede delovanja kompostarne.

Na ministrstvu za okolje in prostor so pojasnili, da je Agencija RS za okolje (Arso) že pred časom po uradni dolžnosti pričela s postopkom preverbe in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja kompostarne, a ga je zaradi odločbe inšpektorata za okolje med oktobrom 2016 in septembrom 2018 prekinila. Postopek sedaj teče naprej in še ni zaključen.

Medtem so svetniki lenarške občine po dveh požarih zahtevali revizijo postopka okoljevarstvenega dovoljenja za tamkajšnjo sortirnico odpadkov podjetja Salomon. Inšpektorat za okolje in prostor je po požarih opravil nadzor, so spomnili na ministrstvu - med drugim so podjetju prepovedali prevzemanje novih odpadkov do izpolnitve pogojev.

Okoljevarstveno dovoljenje pa je bilo družbi Salomon izdano v letu 2017 in je usklajeno s tedaj veljavno okoljevarstveno zakonodajo. Ni še usklajeno z novimi evropskimi predpisi o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za obdelavo odpadkov iz leta 2018, pri čemer pa se mora Salomon zahtevam prilagoditi štiri leta od sprejetja tega predpisa, to je do leta 2022.

Na okoljskem ministrstvu so spomnili, da se v sortirnici odpadkov skladiščijo le nenevarni odpadki. Zaradi predvidenih sprememb zakona o varstvu okolja pa se bodo po uradni dolžnosti okoljevarstvena dovoljenja odprla in uskladila z novo zakonodajo, so še dodali. 

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.