3. 12. 2021, 08:48 | Vir: STA

Invalidom je treba omogočiti polnopravno vključevanje v družbo

profimedia

Invalidom je treba omogočiti polnopravno vključevanje v družbo, ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov pozivajo organizacije, ki jih predstavljajo. S tem namenom je treba po njihovih navedbah odstraniti tako ovire v fizičnem kot družbenem okolju, k čemer nas zavezuje tudi konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov.
 

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije želi širšo družbo spodbuditi k boljšemu razumevanju vprašanj, povezanih z invalidi. Pri tem poudarjajo pomen polne vključenosti invalidov kot enakopravnih in enakovrednih članov družbe. Nekatere ključne zaveze iz konvencije so po njihovih navedbah še vedno neuresničene, nanašajo pa se denimo na dostopnost fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij.

Invalidi se v vsakdanjem življenju še vedno srečujejo s številnimi ovirami in diskriminacijo, ki jim preprečujejo, da bi uživali temeljne pravice, določene v mednarodnih in nacionalnih pravnih aktih, ugotavlja Svet za invalide. Okrevanje družbe in gospodarstva po koncu epidemije naj bo priložnost, da s sodelovanjem invalidov zgradimo vključujoč svet, so pozvali.

Enakopravno vključevanje invalidov, ustvarjanje vključujočega življenjskega okolja, izobraževanje za razumevanje različnosti in človeški odnos do slehernika so osnovna slika družbe, ki jo moramo graditi po epidemiji covida-19, pa je poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Pri odločitvah, ki zadevajo skrb za invalide, po njegovem prepričanju ni prostora za pragmatizem. Določila konvencije so namreč jasna.

Univerzalna dostopnost in odpravljanje ovir sta ključnega pomena za zagotovitev polnopravne udeležbe invalidov v družbi tudi po mnenju ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. Glede na to moramo po njegovih besedah namenjati več skrbi odstranjevanju ovir, s katerim se srečujejo.

Prav tako se je za spoštovanje pravic invalidov in njihove avtonomije zavzel generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Invalidi naj po njegovih besedah zasedajo tudi vodilne položaje. Vse to bo pozitivno pripomoglo k naši skupni prihodnosti, je prepričan. Za doseganje ciljev trajnostnega razvoja potrebujemo aktivno sodelovanje vseh, je poudaril.

Države je pozval, da v celoti spoštujejo konvencijo, izboljšajo dostopnost in s pomočjo oseb z invalidnostjo in organizacij, ki jih predstavljajo, odpravijo pravne, socialne in ekonomske ovire.

Ob mednarodnem dnevu se bo danes zvrstilo več dogodkov. Med njimi bosta virtualni posvet o družbeni vključenosti invalidov in predstavitev ugotovitev raziskave, ki so jo izvedli na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad bo predstavil finančne in druge spodbude, ki so na voljo delodajalcem pri zaposlovanju invalidov. Center za medicinsko rehabilitacijo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor pa bo v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije - Slovenskim paralimpijskim komitejem pripravil novinarsko konferenco.

Generalna skupščina Združenih narodov je 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov oktobra 1992. Z njim je želela spodbuditi razumevanje problematike invalidnosti ter okrepiti podporo javnosti pri zavzemanju za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.