4. 3. 2020, 09:20

Izboljšanja pri izobraževanju, a deklice ostajajo žrtve nasilja in diskriminacije

UNICEF Press

Organizacije UNICEF, Plan International in UN Women so danes predstavile poročilo Novo obdobje za dekleta: 25 let napredka. V njem opozarjajo, da dandanes v šolo hodi, in jo tudi zaključi, več deklic na svetu kot kdaj koli prej, toda napredek pri izobraževanju žal ni prispeval k oblikovanju družbe enakih možnosti za deklice in okolja z manj nasilja.

Poročilo, objavljeno pred 64. zasedanjem Komisije o statusu žensk, ugotavlja, da se je število deklic, ki ne hodijo v šolo, v zadnjih dveh desetletjih zmanjšalo za 79 milijonov. V zadnjem desetletju je v srednješolsko izobraževanje vključenih celo več deklic kot dečkov.

Kljub temu je nasilje nad ženskami in dekleti še vedno pogosto. Leta 2016 so ženske in deklice predstavljale 70 % identificiranih žrtev trgovine z ljudmi po vsem svetu, največ za spolno izkoriščanje. 1 od 20 deklet, starih od 15 do 19 let oziroma približno 13 milijonov - je bila žrtev posilstva, ene najhujših oblik spolne zlorabe.

»Pred 25 leti so svetovne vlade sprejele zaobljubo do žensk in deklic, ki so jo le delno uresničile. Medtem ko je svet zbral politično voljo za izobraževanje deklet, pa mu žal ni uspelo zagotoviti ustrezne podpore in spretnosti, ki jo dekleta potrebujejo za oblikovanje lastne usode kot tudi za varno in dostojno življenje,« je dejala UNICEF-ova izvršna direktorica Henrietta Fore. »Dostop do izobraževanja ni dovolj - spremeniti moramo tudi vedenje ljudi in odnos do deklet. Prava enakost bo dosežena šele, ko bodo vsa dekleta varna pred nasiljem, svobodna pri uresničevanju svojih pravic in imela enake možnosti v življenju (kot dečki).«

Novo obdobje za dekleta: poročilo o 25-letnem napredku je objavljeno v okviru kampanje Združenih narodov Enakost generacij in ob 25. obletnici Pekinške deklaracije in platforme za ukrepanje - zgodovinskega načrta za krepitev pravic žensk in deklic.

»Ključnega pomena je, da vlade uresničujejo svojo zavezanost Pekinški deklaraciji. To poročilo ponuja celostno sliko, v kakšnem svetu živijo dekleta 25 let kasneje,« je povedala izvršna direktorica organizacije Plan International Anne-Birgitte Albrectsen.

»Mladostnice so še posebej diskriminirane zaradi starosti in spola, spregledane v svojih skupnostih in procesih odločanja ter nevidne v politiki vlad. Opolnomočenje mladostnic prinaša trojno korist za družbo - danes za deklice, za obdobje, ko bodo odrasle, in za naslednjo generacijo otrok. Če tega ne bomo dojeli in odpravili diskriminacije, ki so je deležna dekleta po vsem svetu, bomo imeli malo možnosti, da uresničimo enakosti spolov, opredeljeno v Agendi 2030.«

Dekleta so dandanes žrtve nasilja vsepovsod - tako na spletu kot v šoli, doma in v skupnosti -, kar ima lahko fizične, psihološke in socialne posledice. Poročilo ugotavlja, da škodljive prakse, kot so otroške poroke in pohabljanje ženskih spolnih organov, uničujejo življenja in potencial milijonov deklet po vsem svetu. Vsako leto je v otroštvu poročenih 12 milijonov deklic, 4 milijone pa ogroža pohabljanje spolnih organov. Dekleta, stara 15-19 let, tako kot dečki enakega starostnega obdobja  dojemajo nasilje nad ženskami v družini kot sprejemljivo.

Poročilo opozarja tudi na negativne trende pri prehrani in zdravju deklet, ki so bili pred 25 leti še nepredstavljivi. Na primer, globalizacija, prehod iz tradicionalne prehrane na predelano, nezdravo hrano in hitra širitev agresivnih marketinških pristopov, namenjenih otrokom, so povzročile povečano uživanje nezdrave hrane in sladkanih pijač. To je prispevalo k povečanju prekomerne teže in debelosti v otroštvu in mladostništvu. Med letoma 1995 in 2016 se je razširjenost prekomerne teže med deklicami, starimi od 5 do 19 let, skoraj podvojila z 9 % na 17 %, kar ima za posledico skoraj dvakrat toliko deklet s prekomerno telesno težo (155 milijonov) kot leta 1995 (75 milijonov).

V preteklih 25 letih se je pojavlja vse večja zaskrbljenost zaradi slabega duševnega zdravja, ki je deloma posledica pretirane uporabe digitalnih tehnologij. Poročilo navaja, da je samomor trenutno drugi najpogostejši vzrok smrti pri mladostnicah, starih od 15 do 19 let. Dekleta so izpostavljena spolno prenosljivim okužbam, vključno z virusom HIV, pri čemer danes 970.000 mladostnic, starih od 10 do 19 let, živi z virusom HIV v primerjavi s 740.000 mladostnicami leta 1995. Mladostnice, stare od 10 do 19 let, še vedno predstavljajo približno 3 od 4 novih okužb z virusom HIV med mladostniki po vsem svetu.

Priporočila UNICEF-a:
  • Omogočiti priložnosti dekletom vseh narodnosti, okolij ter socialnega statusa, da sodelujejo v procesih odločanja - aktivno vključevanje njihovih mnenj in idej v dialoge, platforme in procese odločanja o njihovih telesih, skupnostih , izobraževanju in prihodnosti.
     
  • Povečanje naložb v politike in programe usmerjene v izboljšanje položaja deklic, oblikovanje priložnosti zanje in v sodelovanju z njimi, vključno z razvojem njihovih spretnosti za četrto industrijsko revolucijo in generacijskim gibanjem za izkoreninjenje nasilja na podlagi spola, otroških porok in pohabljanja ženskih spolnih organov.
     
  • Povečanje naložb v zbiranje, analizo in uporabo visokokakovostnih podatkov o starosti in spolu ter v raziskave s področij, kjer je znanje omejeno - kot so nasilje na podlagi spola, pridobivanje veščin 21. stoletja, prehrana mladostnikov in duševno zdravje.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.