9. 1. 2021, 09:44 | Vir: STA

Januarja izplačila pomoči iz sedmega protikoronskega paketa

profimedia
Januarja izplačila pomoči iz sedmega protikoronskega paketa (foto: profimedia)

Upokojencem, študentom, družinam in drugim upravičencem bodo do konca januarja izplačani enkratni solidarnosti dodatki, ki jih je tik pred koncem leta 2020 uveljavil sedmi protikoronski zakon. Prvi ga bodo prejeli upokojenci z nizkimi pokojninami, že v ponedeljek.
 

Sedmi protikoronski zakon je v veljavi od 31. decembra in podobno kot prvi protikoronski zakon iz aprila ob pomoči gospodarstvu vsebuje še vrsto enkratnih solidarnostnih dodatkov za različne družbene skupine. Med njimi so upokojenci, študenti in družine.

Upokojenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji in pokojnino do 510 evrov bodo prejeli dodatek v višini 300 evrov, s pokojnino do 612 evrov v višini 230 evrov, s pokojnino do 714 evrov pa v višini 130 evrov. Izplačal ga bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, in sicer v ponedeljek.

Poleg upokojencev so v enakih višinah do tega dodatka upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil do največ 714 evrov, če so brezposelni in imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Prav tako ga bodo prejeli uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Dodatek v višini 50 evrov pa bodo prejeli vsi otroci do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji tudi dejansko živijo. Enemu od staršev oz. rejniku ga bo do 31. januarja izplačalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vendar morajo tisti, ki ne prejemajo otroškega dodatka, izpolniti posebno vlogo. Dostopna bo na spletni strani ministrstva in e-uprave.

Posebno vlogo bodo morali izpolniti tudi študenti, če bodo želeli prejeti solidarnostni dodatek, ki zanje znaša 150 evrov. Pričakovati je, da bo v kratkem dostopna na e-upravi, tudi glede tega izplačila pa zakon določa rok 31. januar.

Posebne vloge pa ni treba vlagati za izplačilo dodatka za novorojence, do katerega so upravičeni vsi otroci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojeni v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije. Ta znaša 500 evrov, izplačilo pa bo v treh mesecih po rojstvu izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka. Za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona, bo dodatek izplačan do 31. marca.

Na ministrstvu za delo so ob tem pojasnili, da se enkratni dodatek za novorojence ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Sedmi protikoronski zakon tudi določa, da se znesek letnega dodatka za velike družine za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Za obstoječe upravičence do dodatka za veliko družino se bo izplačilo izvedlo do 31. januarja, za nove pa takrat, ko bodo izpolnili pogoj za veliko družino.

Redni dodatek za veliko družino se bo sicer izplačal tako kot običajno, v mesecu aprilu.

V času epidemije je za 100 evrov višji tudi dodatek za nego otroka, do katerega so upravičeni otroci, ki potrebujejo posebno nego. Poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020 v skupnem znesku 300 evrov se bo izvedel do 31. januarja.

Zaposleni, katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače (1881,16 evra), pa morajo v skladu z zakonom ob decembrskih plačah prejeti še dodatnih 200 evrov. Ta znesek jim mora izplačati delodajalec, ki bo nato ob predložitvi izjave prek informacijskega sistema Finančne uprave RS najpozneje do 20. marca prejel to izplačilo povrnjeno.

Če delavec ni delal cel december, je upravičen do sorazmernega dela dodatka, piše v zakonu. Če je bil ves december 2020 napoten na začasno čakanje na delo, ni upravičen do kriznega dodatka, pa so pojasnili na ministrstvu za delo.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.