7. 1. 2021, 09:19

Leto 2020 je bilo v Sloveniji nadpovprečno toplo, povprečno namočeno in nadpovprečno osončeno

Arso

Po predhodnih, delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bilo leto 2020 nadpovprečno toplo, povprečno namočeno in nadpovprečno osončeno, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso). 

Visoke temperature

Odklon temperature zraka od povprečja obdobja 1981–2010 je na državni ravni znašal 1,3 °C, kar uvršča leto med pet najtoplejših od leta 1961. Do sedaj je bilo najtoplejše leto 2014 z odklonom 1,7 °C, od leta 2020 pa so bila toplejša še leta 2019, 2018 in 2015. Odklon je bil največji predvsem v južnem delu Slovenije (brez Obale in Bele krajine) in v delih severovzhodne Slovenije, ki mejijo na Hrvaško. Nadpovprečno topli so bili vsi meseci leta 2020, razen maja.

Največji odklon na ravni države je bil februarja (4,5 °C), ki je bil drugi najtoplejši februar po letu 1961, okrog 2 °C pa je znašal odklon še januarja in aprila. Najmanj je od povprečja odstopal julij (0,4 °C), majski odklon pa je bil –0,5 °C.

Povprečje padavin

Padavin je bilo na ravni države okrog povprečja obdobja 1981–2010 (kazalnik višine padavin znaša 101 %). Odstopanje višine padavin od povprečja pa je bilo po državi precej neenakomerno porazdeljeno. Severozahodni del Slovenije je bil nadpovprečno namočen, s kazalnikom padavin do 130 %, prav tako Prekmurje. Na Obali je znašal kazalnik višine padavin do 120 %.

Bolj suho od povprečja pa je bilo v vzhodni Sloveniji (kazalnik višine padavin med 80 in 90 %) ter delih osrednje Slovenije in na Koroškem (90–95 %). Od januarja do maja so bili meseci na državni ravni bolj suhi od povprečja, potem pa razen novembra bolj namočeni. Najbolj suh je bil januar, na ravni države je padlo le 27 % povprečne količine padavin, sledita mu april (31 %) in november (39 %). Najbolj namočen je bil december (177 %), sledita mu oktober (148 %) in julij (130 %).

Več sončnega obsevanja

Leto 2020 je bilo nadpovprečno osončeno. Trajanje sončnega obsevanja je bilo na državni ravni za 112 % dolgoletnega povprečja, kar letošnje leto uvršča med pet najbolj osončenih od leta 1961. Najbolj osončeno leto ostaja leto 2011 (114 %). Izredno sončna meseca sta bila januar in april (166 % oziroma 165 % dolgoletnega povprečja), polovica mesecev je bila rahlo do zmerno nadpovprečno osončena, medtem ko je bilo maja, junija, avgusta in oktobra sončnega vremena nekaj odstotkov manj od dolgoletnega povprečja. December je bil izredno podpovprečno osončen (okrog 45 % dolgoletnega povprečja).
Po letni statistiki temperature in padavin je bilo letošnje leto podobno toplim in povprečno namočenim letom 2000, 1994, 2012 in 2018, vendar je bil vremenski potek precej različen.

Dolgoletni niz meritev v Sloveniji kaže na ogrevanje ozračja pri tleh v zadnjih desetletjih. Na ravni Slovenije znaša linearni temperaturni trend od leta 1961 okrog 0,43 °C/desetletje. Letošnje leto je že deseto zapored s pozitivnim temperaturnim odklonom (glede na obdobje 1981–2010). V tem tisočletju smo imeli le tri leta z negativnim temperaturnim odklonom, kar 17 jih je bilo s pozitivnim odklonom. Pet najtoplejših let od leta 1961 je bilo od leta 2014. Osem najtoplejših let je bilo v tem tisočletju, od 20 najtoplejših let samo tri niso bila v tem tisočletju. Nasprotno kot pri temperaturi linearni trend padavin na državni ravni ni statistično značilen, a razporeditev relativno mokrih in suhih let s časom ni enakomerna.

Tudi v sosednji Avstriji je bilo leto 2020 peto najtoplejše odkar merijo, v Nemčiji in na Poljskem je bilo drugo, v Združenem kraljestvu tretje, v nizu evropskih držav (Francija, Belgija, Nizozemska, Švica, Norveška, Švedska, Finska, Estonija in Latvija) pa najtoplejše doslej.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.