26. 10. 2021, 07:00 | Vir: STA

Mladostniki iz manj premožnih družin posebej ranljiva skupina

Profimedia

Raziskava NIJZ o z zdravjem povezanih vedenjih v šolskem obdobju, ki so jo izvedli med učenci 9. razredov in dijaki 4. letnikov, je pokazala, da so mladi iz manj premožnih družin še posebej ranljiva skupina. Imajo namreč manj zdrav življenjski slog ter več tveganih vedenj, med pandemijo covida-19 pa so imeli tudi slabše pogoje za delo za šolo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je oktobra 2020 izvedel spletno raziskavo Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju, ki daje vpogled v vedenja mladostnikov, ki so povezana z njihovim zdravjem.

"Tokratna izvedba raziskave daje vpogled v to, kako so mladostniki v Sloveniji doživljali pandemijo in kakšne so neenakosti med mladostniki v doživljanju pandemije, v (duševnem) zdravju, šolanju, življenjskem slogu in tveganih vedenjih," so ob današnji objavi rezultatov raziskave zapisali na spletni strani NIJZ.

Glavna ugotovitev raziskave je, da so v času pandemije covida-19 prisotne pomembne razlike v samooceni zdravja in z zdravjem povezanih vedenjih ter doživljanju pandemije med mladostniki glede na spol, razred, kohezijsko regijo, tip družine, zaposlenost staršev in subjektivno oceno blagostanja družine.

Največ neenakosti med mladostniki se kaže glede na mladostnikovo oceno blagostanja. Glede na podatke raziskave na NIJZ ugotavljajo, da imajo mladostniki iz manj premožnih družin, pa tudi iz družin z nezaposlenimi starši, slabše zdravstvene izide, manj zdrav življenjski slog ter več tveganih vedenj kot mladostniki iz bolj premožnih družin ali družin z obema zaposlenima staršema.

Ugotovitve o doživljanju pandemije pa kažejo, da so imeli mladostniki iz manj premožnih družin v času pandemije slabše pogoje za delo za šolo, bili so slabše obveščeni o stanju v državi, v višjem deležu so tudi poročali, da niso imeli pomoči in podpore pri šolskih obveznostih ter prostora doma, v katerem so lahko bili sami pri opravljanju šolskih obveznosti.

Mladostniki iz manj premožnih družin so tudi v višjem deležu poročali o pogostih občutkih osamljenosti med pandemijo, da niso del skupine prijateljev in o poslabšanju ekonomskega stanja družine med pandemijo kot mladostniki iz bolj premožnih družin.

Podobne razlike oz. neenakosti so na NIJZ sicer zaznali že v predhodnih raziskavah. "Iz podatkov raziskave ne moremo sklepati, ali so se razlike med pandemijo povečale ali zmanjšale, saj nimamo primerljivih podatkov za obdobje pred pandemijo, zaključimo pa lahko, da so mladostniki iz manj premožnih družin posebej ranljiva skupina, ki ji moramo posvetiti posebno pozornost," so še pojasnili.

Raziskavo so izvedli med 3052 učenci 9. razredov osnovnih šol in dijaki 4. letnikov srednjih šol s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.