10. 5. 2020, 13:36 | Vir: STA

Navodila ministrstva ob ponovnem odprtju za vrtce, osnovne in srednje šole

profimedia

Varstvo in šolanje otrok, ki je bilo zaradi epidemije prekinjeno, se bo nadaljevalo 18. maja. Ministrstvo je pripravilo smernice in navodila za ponovno delovanje ustanov. 

Vrtci 

Vrtci bodo morali do torka preveriti, koliko otrok bo sploh prišlo v varstvo. Uvedli bodo manjše stalne skupine otrok z istim vzgojiteljem, tako bo v prvi starostni skupini do osem otrok, v drugi do deset. Med priporočili za vrtce je tudi načrtovanje čim več dejavnosti na prostem. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo sta pripravila smernice in navodila za ravnatelje vrtcev pred ponovnim zagonom. Priprave za ponovno odprtje vrtcev bodo potekale med 11. in 15. majem, tako morajo vrtci zaradi organizacije dela od staršev pridobiti podatke o številu otrok, ki jih bodo z 18. majem vključili v vrtec, število pa morajo prek aplikacije posredovati ministrstvu do torka.

Priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bodo ključna pred ponovnim odprtjem vrtcev, obsegajo pa med drugim tudi zdravstvene omejitve, ukrepe za preprečevanje okužb, priporočila za zaposlene, priporočila za oblikovanje skupin in igranje na prostem ter priporočila za prihod in odhod iz vrtca.

Uvedli bodo manjše stalne skupine otrok, tako bo v prvi starostni skupini do osem otrok, v drugi do deset. Vzgojne skupine se bodo po teh priporočilih nahajale v ločenih prostorih, kolikor bo mogoče, pa bo treba tudi med otroci iste skupine vzdrževati razdaljo. Tudi za ležalnike priporočajo, naj otroci uporabljajo vedno iste, med njimi pa mora biti ustrezna razdalja, je razvidno iz dokumentov, ki jih je pridobila STA.

NIJZ je v navodilih poleg splošno znanih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, kot je redno umivanje in razkuževanje rok, določil tudi, da naj tja prihajajo le zdravi otroci in zaposleni. Upoštevanje razdalje vsaj 1,5 do dva metra je navedena za zaposlene, za otroke in vzgojitelje v isti skupini pa priporočeno, kolikor bo to mogoče. Poleg tega za zdaj odsvetujejo uporabo zunanjih igral, otroci si ne bodo delili igrač, prav tako ne bodo uporabljali igrač, ki se jih ne da očistiti. Bivanja v naravi in ostale dodatne dejavnosti do nadaljnjega ne bodo izvajali.

Posebnosti bodo tudi pri načrtovanju odhodov in prihodov, da ne bi prihajalo do gneče, dopuščena bo tudi možnost sprejema otrok na prostem. Zaposlenim v vrtcih priporočajo uporabo zaščitnih mask pri srečevanju z drugimi sodelavci in starši otrok, pri menjavi plenic bo obvezna uporaba zaščitnih rokavic za enkratno uporabo.

Med priporočili za vrtce je tudi načrtovanje čim več dejavnosti na prostem, različne skupine naj bi bile tam ob različnem času. NIJZ je izdal tudi priporočila glede priprave hrane v vrtcih, ki vsebujejo številne varnostne ukrepe za osebje v kuhinji in vzgojiteljice, ki bodo hrano razdeljevale otrokom. Potrebno zaščitno opremo bo vrtcem zagotovila civilna zaščita.

Zavod za šolstvo priporoča, da naj vzgojitelji aktivnosti usmerjajo tako, da bodo otroci pridobili občutek zaupanja in varnosti, ker bo vrnitev v vrtec po tako dolgem času pravzaprav podobna novemu uvajanju.

Glede neposrednih aktivnosti vzgojiteljev in strokovnih delavcev pa zavod predlaga, naj ne hitijo z izvajanem programa, ker vseh predvidenih ciljev v tem letu ne bo mogoče uresničiti. Med priporočenimi dejavnostmi je čim več gibanja v naravi, pogovorov z otroki, organizacija dela po kotičkih. Posebej pa opozarjajo še na dodatno pozornost do otrok iz ranljivih skupin in dodajajo, da je v teh razmerah način dela in pristop do otrok pomembnejši od načrtovane vsebine.

Osnovne šole 

Za učence prvega triletja in devetih razredov osnovnih šol, ki naj bi se kmalu vrnili v šole, bodo veljali številni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Pouk bo za vsako skupino potekal le v eni učilnici, kjer bodo učenci pojedli tudi malico. Učne skupine bodo manjše, devetošolci pa bodo morali zunaj učilnic nositi maske.

Navodila, ki jih je na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Zavoda RS za šolstvo izdalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, določajo, da smejo pouk obiskovati le zdravi učenci in učitelji brez znakov akutne okužbe dihal.

Ob ponovnem vstopu v šolo morajo učenci prinesti podpisano izjavo staršev, da v zadnjih 14 dneh niso imeli katerega od simptomov covida-19 in da niso bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z novim koronavirusom, izhaja iz dokumenta, ki ga je pridobila STA.

Vrnitev v šolo oz. na delovno mesto odsvetujejo vsem učencem oz. zaposlenim na šoli, ki imajo v družini ali istem gospodinjstvu osebo z zdravstvenimi omejitvami. Učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola prilagodila delo.

Šole bodo morale iz razredov oblikovati manjše učne skupine oz. največ 15 učencev v eni skupini. Za prvo triado NIJZ priporoča manjše skupine do največ deset učencev.

Pred začetkom pouka bo treba učilnice temeljito prezračiti, nato pa spet vsako uro oz. po možnosti ves čas. Uporabljale se bodo lahko samo učilnice z umivalnikom, ki naj bo opremljen z milom, brisačkami za enkratno uporabo in košem za odpadke. Biti bodo morale tudi dovolj velike za ohranjanje zadostne medsebojne razdalje.

Vsakemu razredu oz. učni skupini bo za čas epidemije dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete. Določene jim bodo tudi sanitarije. Pouk v računalniških učilnicah in laboratorijih se razen za demonstracije ne bo izvajal. Zlasti prve triade naj imajo pouk tudi na prostem, če vremenske razmere to dopuščajo.

Med šolskimi odmori učenci učilnic sicer ne bodo zapuščali. Tam bodo pojedli tudi malico, ki jo bo razdelil učitelj ali dežurna oseba. NIJZ priporoča, naj bodo malice pripravljene enoporcijsko, da v razredih ne bo na primer mazanja na kruh. Kosilo bo potekalo v jedilnici, vendar v njej istočasno ne bo smelo biti preveč oseb.

Vsi zaposleni in starejši od 12 let bodo morali nositi zaščitno masko. Zaposleni jih bodo morali nositi ves čas, devetošolci pa zunaj matične učilnice učne skupine. Na več krajih bodo nameščeni razkužilniki za roke, razkužilo bo moralo biti na voljo v vsaki učilnici. Zaščitno opremo bo zagotovila civilna zaščita. Glede načina njenega prevzema bodo šole obveščene naknadno.

Površine in predmete, ki se jih učenci in zaposleni pogosteje dotikajo, bo treba razkuževati večkrat dnevno. Čiščenje prostorov bo sicer potekalo enkrat dnevno.

NIJZ priporoča, naj učenci v šolski objekt vstopajo posamično. Šola naj po možnosti uporabi več vhodov ter pripravi talne označbe za vzdrževanje primerne medsebojne razdalje. V šolske prostore bodo lahko vstopali samo učenci in zaposleni, drugi pa le po potrebi in predhodni najavi. Morebitne govorilne ure bodo potekale po telefonu ali prek spleta.

Za zdaj velja, da naj bi pouk za učence prvega triletja stekel 18. maja, 25. maja pa naj bi v šole odšli še učenci devetih razredov osnovne šole. Dokončen sklep o tem mora sicer sprejeti še vlada, ki naj bi o tem odločala v sredo ali četrtek. Njena odločitev bo odvisna od razvoja epidemije koronavirusa.

Za učence od četrtega do osmega razreda bodo šole še naprej izvajale izobraževanje na daljavo. Izjema so učenci teh razredov z učnimi težavami, za katere bodo lahko šole od predvidoma 25. maja izvajale dopolnilni pouk in druge oblike pomoči.

Srednje šole 

V šolske klopi se bodo 18. maja vrnili tudi dijaki zaključnih letnikov, predvsem z namenom priprave na maturo. Navodila, ki jih je v petek srednjim šolam poslalo ministrstvo za izobraževanje, določajo, naj v razredu ne bo več kot 15 dijakov. Ti naj med odmori tudi ne zapuščajo učilnic, prepovedano bo druženje v skupinah v šoli in okolici.

Navodila, ki jih je izdalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, določajo, da se bodo lahko 18. maja poleg dijakov zaključnih letnikov v šolo vrnili tudi dijaki nižjih letnikov, ki nimajo ustrezne tehnične podpore za pouk na domu ali potrebujejo dodatno učno pomoč. V šolo bodo lahko odšli tudi dijaki prvih treh letnikov, ki opravljajo vajeništvo, da ga lahko dokončajo.

Pri tem bodo morali šole in dijaški domovi upoštevati natančna navodila, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), da se prepreči morebitno širjenje novega koronavirusa.

Navodila poleg splošno znanih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, kot so redno umivanje rok in upoštevanje razdalje vsaj 1,5 metra, določajo tudi, da je v šolah in dijaških domovih ter ob njih prepovedano zbiranje v skupinah, določajo redno zračenje učilnic in pa to, da v šole po nepotrebnem ne hodijo tretje osebe.

V primeru, da je v gospodinjstvu, v katerem živi dijak, drug otrok ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, na NIJZ dijaku odsvetujejo vrnitev v šolo, enako velja za zaposlene. Starši ali polnoletni dijak bodo morali pred odhodom v šolo podpisati tudi izjavo, da v zadnjih 14 dneh dijak ni imel znakov okužbe s koronavirusom, kot tudi da ni bil bili v stiku z osebo, ki ima potrjeno okužbo.

Na NIJZ priporočajo, naj v učilnicah ne bo več kot 15 dijakov, pri tem je treba med dijaki zagotoviti tudi primerno medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra.

Glede mask navodila narekujejo, naj jih zaposleni v šoli nosijo ves čas, prav tako jih morajo nositi dijaki, ki pa jih lahko med poukom ali maturo odložijo. Dijaki naj v šolo vstopajo posamično in ob upoštevanju zadostne medosebne razdalje.

NIJZ priporoča, naj dijaki med šolskimi odmori ne zapuščajo učilnic, prav tako naj v njih malicajo. Kosilo pa lahko ob upoštevanju več omejitev poteka v jedilnici.

Za maturante NIJZ priporoča, da že prej po e-pošti prejmejo vse potrebne informacije, kdaj, kje in kako bo potekala matura.

Med potekom mature naj bodo, če je mogoče, vrata izpitnih prostorov ves čas odprta, učilnica pa naj bo urejena tako, da bo med osebami omogočen razmik 1,5 do dva metra.

Za dijake iz skupine rizičnih oseb je mogoče, da maturo pišejo v ločeni učilnici ali maturo opravljajo jeseni.

Za bivanje v dijaškem domu navodila določajo, naj bo v vsaki sobi le en dijak, pri skupnih prostorih pa naj se poskrbi, da bo na posamezno kuhinjo ali sanitarije prišlo čim manj oseb.

Glasbene šole 

Za učence glasbenih šol, ki naj bi 18. maja znova odprla vrata, bodo prav tako veljali številni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Izvedbo pouka instrumentov in petja bodo morali smiselno prilagoditi priporočilom za izvajanje pouka v osnovnih šolah. Pouk, ki se izvaja skupinsko, pa bo še naprej potekal na daljavo.

Med oblike skupinskega izobraževanja, ki se bo še naprej izvajalo na daljavo, spadajo pouk baleta, sodobnega plesa, nauka o glasbi, solfeggia, predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, orkestra, pevskega zbora in komorne igre. Na daljavo bo potekal tudi pouk instrumentov in petja za učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne morejo obiskovati pouka v prostorih šole.

Glasbene šole bodo morale iz razredov smiselno oblikovati manjše učne skupine. Za osnovne šole Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) priporoča največ 15 učencev v eni skupini, za prvo triletje v osnovnih šolah pa manjše skupine do največ deset učencev.

Pred začetkom pouka bo treba učilnice temeljito prezračiti, nato pa spet vsako uro oziroma po možnosti ves čas. Vso potrebno zaščitno opremo za glasbene šole bo zagotovila Civilna zaščita, glede načina prevzema opreme pa bodo šole še obveščene.

Tako kot za izobraževanje v osnovnih šolah bodo morali zaradi organizacije dela glasbene šole pred začetkom izvajanja izobraževalnega procesa pridobiti podatke o številu učencev, ki se bodo vključili v pouk v prostorih šole.

Do konca pouka v šolskem letu 2019/20 se nastopi učencev ne bodo izvajali, letnega ocenjevanja pa v skladu s predhodnim sklepom o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu ne bo.

Bodo pa lahko v javni glasbeni šoli opravljali izpite učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo. Ker pa letnega ocenjevanja redni učenci v letošnjem šolskem letu ne bodo opravljali, so šolam predlagali, da same določijo rok za opravljanje izpitov učencev, ki v glasbeno šolo niso vpisani, in sicer v junijskem ali jesenskem izpitnem roku.

Sprejemni izpiti za vpis učencev v glasbeno šolo se v rednem roku opravljajo od 1. do 30. junija ter v naknadnem roku od 17. do 25. avgusta 2020. Vpis učencev v prvi razred poteka v prvem roku od 1. do 7. julija, v drugem pa od 26. do 31. avgusta.

 

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.