STA , Uredništvo | 12. 4. 2024, 18:51

V Nemčiji bodo po novem lahko podatke o spolu spremenili kar na upravnih enotah, kaj pa v Sloveniji?

Profimedia

V Nemčiji bo po novem lažje urediti spremembo podatka o spolu kar na upravnih enotah.

Za to je danes glasovala večina v spodnjem domu nemškega parlamenta, zgornjemu domu zakona, ki bo stopil v veljavo 1. novembra, ni treba potrditi, poroča nemški portal dnevnika Tagesschau. Osebe, ki se ne počutijo niti moške niti ženske, transspolne in interspolne osebe lahko po novem spremenijo podatke o spolu preprosto na upravni enoti. Do sedaj je namreč veljalo, da je treba za spremembo podatka o spolu ali imena predložiti dve psihološki mnenji. Na koncu pa je o spremembi odločilo lokalno sodišče. Dele te zakonodaje o transseksualnosti je medtem ustavno sodišče že zavrnilo.

Z izvajo lahko za spremembo na upravni enoti zaprosijo tudi mladoletni

Zakon o samoodločanju je danes potrdilo 374 poslancev, 251 jih je bilo proti, 11 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Polnoletne osebe bodo lahko glede na nov zakon s preprosto izjavo na upravni enoti zaprosile za želeno spremembo podatka o spolu.

To pa bo pod določenimi pogoji možno tudi za mladoletne. Starejši od 14 let bodo lahko za spremembo zaprosili sami, vendar bodo potrebovali soglasje staršev. Pri otrocih starih do 14 let pa bodo to lahko storili starši. V kolikor je otrok starejši od pet let, bo moral dati soglasje. V primerih mladoletnih je sicer potrebna še izjava o predhodnem svetovanju glede spremembe podatka o spolu.

Zakon ne omejuje števila, kolikokrat lahko posameznik zaprosi za spremembo podatka. Lahko pa se podatek spremeni največkrat enkrat na leto. Novi zakon pa nima nikakršnega vpliva na medicinsko spremembo spola. Za to obstajajo posebna pravila in smernice.

V Sloveniji proces bolj zapleten

V Sloveniji je proces pravnega priznavanja spola precej bolj zapleten in strogo reguliran v primerjavi z novo zakonodajo v Nemčiji. Za spremembo spola in/ali imena v Sloveniji je potrebno uradno potrdilo, ki dokazuje spremembo spola. To potrdilo mora izdati pristojna zdravstvena ustanova ali zdravnik, in običajno vključuje diagnozo transseksualnosti. Tako zahteva Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru. Pravilnik ne opredeljuje natančno, kdo je pristojen za izdajo takšnega potrdila ali kaj natančno pomeni "sprememba spola". V praksi je za izdajo potrdila pristojen psihiater iz Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete.

Pravna praksa v Sloveniji ne dovoljuje spremembe spola na podlagi samoidentifikacije ali izven binarnega sistema spolov, kot to omogoča nemška zakonodaja. Sprememba spola se uradno zabeleži na podlagi odločbe pristojnega organa o spremembi vpisanega podatka in zahteva potrdilo, ki dokazuje spremembo spola, brez podrobnosti o načinu spremembe. To je v nasprotju z nemškim zakonom, ki omogoča spremembo podatka o spolu na podlagi preproste izjave na upravni enoti.

Pri mladoletnih osebah je nujno soglasje staršev in medicinska dokumentacija

V Sloveniji se običajno vloži vloga za spremembo spola in/ali imena na upravni enoti v kraju stalnega bivališča, kjer je potrebno priložiti ustrezno medicinsko dokumentacijo. Sprememba osebnega imena je nekoliko lažje dostopna in je urejena z Zakonom o osebnem imenu, ki omogoča spremembo imena na podlagi prošnje, vložene na katerikoli upravni enoti, ne da bi to nujno vplivalo na spolno identiteto posameznika.

Za mladoletne osebe, ki želijo spremeniti spol, je proces v Sloveniji še strožji. Zahteva se izrecno soglasje staršev ali skrbnikov, poleg tega pa je potrebna še dodatna medicinska in psihološka dokumentacija, ki potrjuje potrebo po spremembi spola za mladoletno osebo.

Novo na Metroplay: ''Ko sestavljam meni, si že zamišljam, katero vino bo šlo lepo zraven.'' | Mojca Trnovec