24. 1. 2021, 12:45 | Vir: STA

Po skoraj treh mesecih bodo šole in vrtci spet odprli svoja vrata

profimedia
Po skoraj treh mesecih bodo šole in vrtci spet odprli svoja vrata (foto: profimedia)

Po skoraj treh mesecih šolanja na daljavo se v torek v devetih od 12 statističnih regij v šole znova vračajo učenci prvih treh razredov osnovne šole, vrtci pa bodo začeli znova delati v polnem obsegu. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec ob tem kot ključno izpostavlja spoštovanje ukrepov in vračanje le zdravih otrok.

Svoja vrata bodo v torek odprle šole in vrtci v osrednjeslovenski regiji, gorenjski, primorsko-notranjski, obalno-kraški, koroški, podravski, pomurski, savinjski in zasavski regiji.

Še naprej pa bo izobraževanje na daljavo v vsej državi potekalo za učence od 4. do 9. razreda, dijake, učence glasbenih šol ter študente višjih šol in fakultet. Je pa vlada študentom dovolila izvedbo nujnih laboratorijskih vaj in individualnega pouka.

Odpravila je tudi prepoved zbiranja v šolah za učence in dijake, ki potrebujejo nujno pomoč svetovalne službe, ter za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem izobraževanja.

Skupine v šolah so lahko homogene, a se ne smejo mešati

Kot je na četrtkovi novinarski konferenci povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Kustečeva, bo pouk v šolah za učence prvih treh razredov potekal po modelu C. Iz njega po besedah ministrice izhaja, da bo pouk potekal v homogenih skupinah, pri čemer se skupine med seboj med poukom ne bodo smele mešati. Kako velike bodo skupine, da bo pouk še varen in izvedljiv, ministrstvo prepušča presoji ravnateljev.

Šole morajo izdelati natančne protokole izvajanja obveznega in razširjenega programa. Ekskurzij, plavalnih tečajev, šole v naravi in interesnih dejavnosti, ki jih imajo zunanji izvajalci, ne bo. Razen v prvem razredu se bo neobvezne izbirne predmete izvajalo na daljavo. Dnevi dejavnosti se lahko za učence, ki se izobražujejo v šoli, izvajajo le v prostorih šole.

Učenci se bodo morali med odmori zadrževati v matičnih učilnicah in jih praviloma ne bodo smeli zapuščati. Če bo mogoče, bodo v učilnicah tudi malicali. Pouk športne vzgoje naj bi potekal v športni dvorani brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov. Učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, naj bi bili razporejeni v skupine tako, da se oddelki med seboj ne mešajo, šola mora pri tem voditi tudi natančno evidenco. Učencem, ki jim zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati pouka v šoli, mora šola prilagoditi oblike in metode dela.

Avgusta predstavljeni model C je predvidel, da bi se lahko v primeru zadostnih prostorskih pogojev in kadra ravnatelji odločili, da v šolo pridejo tudi učenci 4. in (ali) 5. razredov, a vlada tega za zdaj ni dovolila.

Odgovorni izpostavljajo pomen doslednega upoštevanja ukrepov

Vnovično vračanje otrok v šole bodo spremljali strogi preventivni ukrepi za preprečevaje okužb. Tako se bodo morali vsi zaposleni, ki bodo v torek fizično odšli v šolo, vrtec, višjo šolo ali fakulteto, v ponedeljek obvezno hitro testirati, testiranje pa bodo morali ponavljati vsakih sedem dni. 

Del učiteljev obveznemu testiranju nasprotuje. Zaradi tega naj bi množično izstopali iz šolskega sindikata (Sviz), češ da so pri njih naleteli na gluha ušesa. A je glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj za STA zanikal, da bi prejeli kakšno izstopno izjavo zaradi obveznega testiranja. Spomnil je na stališče Sviza, da bi bilo bolje prostovoljno testiranje, ki bi temeljilo na zaupanju. Sicer pa v sindikatu menijo, da je testiranje učiteljev na novi koronavirus smiselno, saj pomaga k omejevanju širjenja in večjemu nadzoru nad epidemijo.

V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bodo morali vsi zaposleni v šoli in vrtcih ves čas nositi maske, učenke in učenci pa samo izven učilnice oziroma mehurčka. "Vrnitev v šole naj bo varna in trajna, zato ponovno pozivam zavode, naj pri svojem delu dosledno upoštevajo smernice ministrstva za zdravje in NIJZ," ob tem poziva ministrica.

NIJZ priporoča vrtcem, naj za preprečevanje okužb oblikujejo manjše skupine - v prvi starostni skupini naj bo do osem otrok in v drugi do 10, skupine pa naj se ne mešajo.

Priporočila zavoda za šolstvo, ki jih je za primer vnovičnega odpiranja šolam pred časom poslalo ministrstvo, navajajo, naj učitelji ob vrnitvi najprej namenijo čas pregledu opravljenega dela na daljavo in preverjanju predznanja v obliki pogovora z učenci. Izognejo naj se preverjanju, ali so učenci na daljavo opravili vse naloge in zbrali vsa gradiva. Preverijo naj stopnje razumevanja in vrzeli v znanju, nato pa naj dajo prednost doseganju ciljev in poglabljanju znanj.

Tudi ministrica je šolam priporočila, naj vračanje izvedejo na mehak in spodbuden način, "nikakor ne s preverjanjem znanja in ocenjevanjem, ampak na način, da se bodo otroci spet počutili dobro, pozitivno in zaželeno".

Naslednje večje sproščanje ukrepov ob nastopu oranžne faze

Za zdaj se v šole in vrtce ne vračajo otroci posavske, goriške in jugovzhodne regije. Za slednje bo vlada v sredo znova preverila, ali morda izpolnjujejo pogoje za vračanje.

Naslednje večje sproščanja ukrepov v šolah je po načrtu vlade predvideno, ko bo epidemiološko stanje v državi prešlo v oranžno fazo, kar pomeni, da bo sedemdnevno povprečje okužb in hospitaliziranih nižje od 1000. To bi se lahko po nedavni napovedi predsednika vlade Janeza Janše glede na trenutne trende zgodilo v februarju.

V tem primeru bi v osnovne šole odšli tudi učenci preostalih razredov in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol po programu C. Za slednje bi to pomenilo, da bi del pouka potekal na daljavo, del pa v šoli. Na fakultetah bi bili dovoljeni izpiti in seminarji do 10 ljudi.

Dijaki si sicer želijo, da bi v šole odšli čim prej. Če se to ne bo zgodilo do 9. februarja, dijaki, združeni v gibanju Zahtevamo šolo, napovedujejo splošen protest.

Na policiji sicer pred torkom opozarjajo, da je zaradi vračanja dela otrok v šole in vrtce pričakovati večjo dinamiko prometa ter večje število otrok na ulicah in ob šolah, zato opozarjajo na posebno previdnost.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.