19. 2. 2022, 12:30 | Vir: STA

Poročilo NIJZ kaže, da je bilo leta 2020 manj negativnih posledic pri uporabi drog

profimedia

Slovenija je leta 2020 reševanju problematike drog namenila 13,6 milijona evrov, kaže Nacionalno poročilo s področja prepovedanih drog 2021. V program zdravljenja je vstopilo 128 ljudi, njihovo število se je v letu 2020 zmanjšalo. Prav tako se je zmanjšalo število smrti, povezanih z delovanjem prepovedanih drog, ki so jih predlani zabeležili 70.

Glede na Nacionalno raziskavo o tobaku, alkoholu in drugih drogah iz leta 2018 je 21 odstotkov prebivalcev Slovenije v starosti od 15 do 64 let v življenju že kdaj uporabilo katero izmed prepovedanih drog. Od 2012 se je do 2018 uporaba drog med prebivalci Slovenije zvišala. Konopljo je že uporabilo 20,7 odstotka prebivalcev, sledi ekstazi z 2,9 odstotka, nato kokain, amfetamin, LSD in heroin.

V letu 2020 je v program zdravljenja prvič ali ponovno vstopilo 128 ljudi, največ jih je kot razlog navedlo težave z opioidi, ocena števila visoko tveganih uporabnikov opioidov istega leta pa je bila 4443. Število uporabnikov, ki so vstopili v program zdravljenja, se je v letu 2020 zmanjšalo. Trend naraščanja števila obravnav odraslih bolnikov v UKC Ljubljana zaradi zastrupitev s prepovedanimi drogami se je v zadnjih dveh letih umiril, obravnavanih je bilo namreč 132 oseb, kar je 26 manj kot preteklo leto.

Leta 2020 smo v Sloveniji zabeležili 70 smrti zaradi neposrednega delovanja prepovedanih drog, kar vključuje namerne in nenamerne zastrupitve ter predoziranja brez ugotovljenega namena. Leta 2020 je bilo število smrti, povezanih z uporabo drog, sicer nižje kot leto prej, vendar že od leta 2015 beležimo trend naraščanja smrti zaradi prepovedanih drog, ki se vsako leto večinoma zgodijo v domačem okolju.

Skoraj polovica anketiranih polnoletnih dijakov je leta 2020 poročala o uporabi konoplje. V spletni raziskavi NIJZ z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju med mladostniki je 45,2 odstotka osemnajstletnih dijakov poročalo, da so že kdaj v življenju uporabili konopljo. V raziskavi o vsebnosti drog v odpadnih vodah slovenskih izobraževalnih ustanov so bile najbolj razširjene psihoaktivne snovi, najdene v vzorcih odpadnih vod, nikotin, alkohol in konoplja, med stimulativnimi drogami kokain, med zdravili, ki se zlorabljajo, pa so bili določeni biomarkerji morfina in kodeina.

Leta 2020 je na celotnem območju Slovenije delovalo 12 programov zmanjševanja škode zaradi drog, 11 jih je izvajalo storitev zamenjave sterilnega pribora. Približno četrtina (866) vseh oseb, ki so istega leta v Sloveniji prestajale kazen zapora, je imela težave s prepovedanimi drogami, kar je 98 manj kot leto prej.

Tržni inšpektorat RS je leta 2020 v sodelovanju s tremi nevladnimi organizacijami izvedel 36 akcij Skriti kupec, s katerimi so preverjali kršitve zakonodaje na področju prodaje tobačnih izdelkov in 23 akcij, s katerimi so preverjali kršitve prepovedi prodaje alkohola mladoletnim osebam. Na področju prodaje tobačnih izdelkov so kršitve beležili pri 53 odstotkih obiskov, na področju podaje alkoholnih pijač pa pri 65 odstotkih obiskov.

Policija je v letu 2020 zabeležila 234 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami. V povezavi z zlorabami prepovedanih drog je bilo zabeleženih še 1496 kaznivih dejanj brez izpolnjenih kriterijev organizirane kriminalitete. Odrejenih je bilo tudi 1673 strokovnih pregledov za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih snovi pri voznikih, pri čemer se ugotovitve niso bistveno razlikovale od leta 2019.

Po oceni policije je na slovenskem trgu s prepovedanimi drogami velika razpoložljivost konoplje in kokaina, pa tudi ponudba in prodaja sintetičnih drog. Slovenija ostaja samooskrbna država s konopljo, predvsem konopljo, proizvedeno v posebej prirejenih prostorih.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.