4. 5. 2021, 06:00 | Vir: STA

Prebivalci Slovenije večinoma ocenjujejo, da so zdravi; zelo pogosto ali dokaj pogosto telovadi 45 odstotkov vprašanih

Profimedia

Po raziskavi, ki jo je izvedel WIN International v sodelovanju z Mediano, sodelovali pa sta tudi Mediana Fides iz Hrvaške in Mediana Adria iz Srbije, se v Sloveniji in na Hrvaškem zelo zdrave počuti 12 odstotkov vprašanih in v Srbiji 17 odstotkov. Slovenci so v primerjavi s Hrvati in Srbi manj pod stresom, ugotavljajo v raziskavi.

Ob koncu leta 2020 je bila raziskava izvedena med 29.252 ljudmi iz 34 držav sveta. Tema letošnje globalne raziskave je bilo zdravje in življenjski slog.

Da se počutijo zdrave, je v Sloveniji in na Hrvaškem odgovorilo 62, v Srbiji pa 59 odstotkov vprašanih. Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem je bilo po 22 odstotkov takih, ki niso bili najboljšega zdravja, medtem ko je v Srbiji tako odgovorilo 18 odstotkov vprašanih. V vseh treh državah pa je bil delež tistih, ki so odgovorili, da niso zdravi, isti, in sicer štiri odstotke.

Raziskava je pokazala, da kar 79 odstotkov vprašanih kljub negativnim posledicam svetovne pandemije meni, da so zdravi. Nasprotnega mnenja pa jih je bila petina.

Kot najbolj zdrave se ocenjujejo prebivalci Afrike, kjer jih je tako menilo 90 odstotkov. Pri tem moramo imeti po pojasnilu raziskovalcev v mislih, da je novi koronavirus Afriko v letu 2020 prizadel manj kot Evropo, Azijo in Ameriko. Po posamičnih državah so se za najbolj zdrave ocenili prebivalci Indonezije, Južne Koreje in Pakistana, najmanj pa prebivalci Hong Konga, Finske in Čila.

Zelo pogosto ali dokaj pogosto v Sloveniji telovadi 45 odstotkov vprašanih

Tretjina na Hrvaškem in 27 odstotkov v Srbiji. V Sloveniji je le štiri odstotke takih, ki se nikoli ne ukvarjajo s telesno aktivnostjo, na Hrvaškem devet odstotkov, v Srbiji pa 14.

Svetovni podatki so bolj zaskrbljujoči. Čeprav je bilo v lanskem letu 39 odstotkov ljudi telesno aktivnih, kar je za dve odstotni točki več kot v preteklih dveh letih, je kar 31 odstotkov ljudi telovadilo redko oziroma nikoli. V povprečju se s telesno aktivnostjo redkeje ukvarjajo ženske kot moški.

Na vprašanje, kako pogosto ljudje dobro spijo, je v Sloveniji 68 odstotkov odgovorilo, da zelo pogosto, v Srbiji 70 odstotkov, na Hrvaškem pa 75 odstotkov ljudi. En odstotek ljudi v vseh treh državah pravi, da nikoli ne spijo dobro.

V lanskem letu je kar 31 odstotkov svetovne populacije trpelo zaradi stresa, 35 odstotkov pa meni, da niso bili pod stresom. O težavah s stresom poročajo mlajše ženske med 18 in 24 let, osebe z nizkimi dohodki, študentje, brezposelni, gospodinje in delavci s krajšim delovnim časom. Te skupine predstavljajo ene najbolj ranljivih populacij na svetu.

Prebivalci Slovenije so manj pod stresom kot prebivalci Srbije in Hrvaške. Zelo pogosto je pod stresom 33 odstotkov Slovencev, 42 odstotkov Hrvatov in 49 odstotkov Srbov, s čimer Srbija spada v svetovni vrh. Osem odstotkov Slovencev ni nikoli pod stresom.

V poročilu pravijo, da se kljub mnogim težavam, ki smo jim bili priča v letu 2020, percepcija zdravja v primerjavi z ostalimi merjenji ni korenito spremenila.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.