14. 9. 2021, 07:00 | Vir: STA

Slovenija po vključenosti odraslih v izobraževanje tik pod povprečjem EU

Nik Jevšnik/STA

V vseživljenjsko učenje, formalno ali neformalno, je bilo v 2020 vključenih 14,3 odstotka prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Ta odstotek se niža. Največji je med mladimi, s starostjo prebivalcev pa pada. Slovenija je po vključenosti odraslih v izobraževanje tik pod povprečjem EU, navajajo na Statističnem uradu RS (Surs).

Lani je bilo v formalno in/ali neformalno izobraževanje vključenih 14,3 odstotka vsaj 15 let starih prebivalcev Slovenije. V starostni skupini od 15 do 25 let je bil delež vključenih v izobraževanje največji, in sicer kar 76,6-odstoten. V starostni skupini od 25 do 49 let je delež vključenih v izobraževanje znašal 10,9 odstotka. Med prebivalci, starimi 50 ali več let je bil delež najmanjši in sicer zgolj tri odstotke. Mladi so bili večinoma vključeni v formalno izobraževanje, starejši pa so se udeleževali predvsem neformalnih oblik učenja.

Delež prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, ki so se formalno ali neformalno izobraževali ali usposabljali v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem, se je od leta 2010 do 2020 zniževal kar za osem odstotkov. Še posebej opazno se je znižal v letu 2020, prvem letu spopadanja s pandemijo covida-19.

Delež 65- do 74-letnikov, vključenih v vseživljenjsko izobraževanje, se je v letu 2020 prav tako precej znižal. V zadnjih 10 letih je bil največji leta 2013, ko je bilo v vsaj eno od oblik izobraževanja vključenih 5,5 odstotka prebivalcev Slovenije v tej starostni skupini.

V Sloveniji se je po podatkih Sursa lani formalnega in/ali neformalnega izobraževanja udeležilo 8,4 odstotka odraslih (starih med 25 in 64 let), kar je bil najnižji delež v zadnjih 10 letih in tudi nekoliko nižji od povprečja v celotni Evropski uniji, kjer je delež znašal 9,2 odstotka. Najvišje vrednosti tega kazalnika so izkazovale skandinavske, najnižje pa vzhodnoevropske države.

Delež 65- do 74-letnikov, vključenih v vseživljenjsko izobraževanje, se je lani prav tako precej znižal. V zadnjih 10 letih je bil največji leta 2013, ko je bilo v vsaj eno od oblik izobraževanja vključenih 5,5 odstotka prebivalcev Slovenije v tej starostni skupini.

Po stopnjah prej dosežene izobrazbe se vseživljenjskega učenja najmanj udeležujejo prebivalci z doseženo srednješolsko izobrazbo (10,9 odstotka) in največ prebivalci z dosežno osnovnošolsko izobrazbo (24,1 odstotka). Vseživljenjskega izobraževanja se je udeleževalo 14,3 odstotka prebivalcev z višješolsko izobrazbo.

Med samozaposlenimi je delež takih, ki se izobražujejo, najnižji, in sicer 7,1 odstotka. Med brezposelnimi je delež 10,3 odstoten, med zaposlenimi pa 11,1 odstoten. Najvišji delež tistih, ki se izobražujejo, je med med neaktivnimi prebivalci in sicer 19,2 odstotka. V to skupino spadajo učenci, dijaki in študenti, stari vsaj 15 let, so navedli na Sursu.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.