L. PA. | 23. 2. 2024, 07:00

Imate občutek, da vas avtomehanik 'nateguje'? Pozanimali smo se, kakšne so vaše pravne možnosti

Profimedia

Je stranka avtomehaniku dolžna plačati ceno, s katero se ne strinja, saj je drugačna od dogovorjene? Kaj lahko stori, če je delo malomarno opravljeno?

Če vam v letih lastništva osebnega vozila ni uspelo najti avtomehanika, ki mu zaupate in na katerega se lahko zanesete, zna biti vsaka poškodba ali okvara avtomobila za vas še kako stresna. Težko je vedeti, na katerem servisu vas ne bodo 'odrli' po nepotrebnem in ali ste naleteli na nekoga, ki se bo držal dogovorov.

Ker je to področje precejšnji divji zahod, tudi naši bralci pogosto poročajo o razočaranjih: v mehanikovem delu so pozneje odkrili malomarnost, vendar za to ni želel odgovarjati, za popravilo so se dogovorili za določeno ceno, a bili pozneje primorani plačati več, ob uveljavljanju garancije so ugotovili, da prav okvara, ki jo želijo odpraviti, ni v garanciji in tako dalje.

Na odvetniško družbo Čeferin in partnerji smo se zato obrnili z vprašanji, kakšne so sploh možnosti zaščite pravic posameznika proti avtomehaniku in kako jih lahko uveljavlja.

Dogovor o ceni je zavezujoč

Večina dogovorov pri avtomehaniku poteka ustno, ne da bi se ob tem podpisovale kakršne koli pogodbe. Kaj torej storiti, če se stranka z mehanikom dogovori za fiksno ceno popravila (npr. 300 evrov), mehanik pa na koncu to ceno iz različnih razlogov (dražji deli, bolj zapleteno delo ...) znatno dvigne (npr. na 600 evrov)?

Je stranka sploh dolžna plačati ceno, s katero se ne strinja in je drugačna od dogovorjene in v kakšnem prekršku je, če zneska ne poravna?
 
"Razmerja med avtomehanikom in naročnikom (potrošnikom) urejata Obligacijski zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov. Zakon o varstvu potrošnikov je malo bolj specifičen in večinoma pravice naročnika bolj ščiti. Če je z avtomehanikom sklenjen dogovor, da se vozilo popravi po fiksni ceni, potem je tak dogovor zavezujoč," pojasnjuje odvetnica Gaja Čeferin Burja.

Če se med delom izkaže, da dela ni mogoče opraviti drugače kot po višji ceni, bi moral avtomehanik o tem nemudoma obvestiti naročnika in pridobiti njegovo soglasje, v nasprotnem primeru višjega plačila ne more zahtevati.

Veljaven je tudi ustni dogovor med strankama, vendar pa lahko v tem primeru pride do težav pri dokazovanju vsebine sklenjenega dogovora.

Preberite tudi:

Odvetnica zato svetuje, da se naročnik zaščiti tako, da npr. po SMS-u ali e-mailu prosi za potrditev cene storitve, ki jo je naročil, in ima tako dokaz, da je bil sklenjen tak dogovor.

"V primeru, da mehanik ceno po sklenjenem dogovoru zviša, ne da bi naročnika že pred opravljenim popravilom opozoril na višjo ceno, lahko naročnik tako višje plačilo zavrne. Naročnik ni v tem primeru v nobenem prekršku," dodaja.

V primeru, ko cena opravljenega dela ni dogovorjena, pa se plačilo določi tako, da ustreza vrednosti dela, za tak posel običajno potrebnemu času kot tudi za to vrsto običajnemu plačilu (v primeru spora ga določi sodišče).

Če torej avtomehanik naročniku zaračuna višjo ceno storitve, kot bi bilo to primerno, lahko naročnik plačilu opravljene storitve (deloma) ugovarja. V prihodnje, pravi Gaja Čeferin Burja, pa se je vsekakor boljše zavarovati na način, da se že ob sklenitvi dogovora o izvedbi popravila dogovori za fiksno plačilo za opravljeno storitev.

Profimedia


 
Kaj pa dolžina popravil? Anekdote o popravilih avtomobilov, ki so se z enega tedna zavlekle na en mesec ali celo več, sploh če gre za večja popravila, niso neobičajne. Pa lahko avtomehanik vaš avto res popravlja tako dolgo, kot se mu zljubi, in se izgovarja na zamude pri dobavi delov in podobne reči?
 
"Delo mora avtomehanik izvršiti v dogovorjenem času, če čas ni določen, pa v času, ki je razumno potreben za take posle. Zakon o varstvu potrošnikov je glede tega vprašanja bolj specifičen in določa, da podjetje svojo obveznost iz pogodbe izpolni brez odlašanja, vendar najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače," odgovarja Gaja Čeferin Burja.

Če podjetje ne izpolni svoje obveznosti iz pogodbe v dogovorjenem roku ali v roku 30 dni, če rok ni bil dogovorjen, mu naročnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če pa podjetje niti v dodatnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne izpolni svojih obveznosti, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

"Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez odlašanja vrne vsa opravljena plačila. V primeru, da je naročniku zaradi avtomehanikove zamude nastala škoda, jo ima od avtomehanika pravico zahtevati," še pravi odvetnica.

Zakon je na vaši strani tudi v primeru ugotovljenih nepravilnosti. Če ugotovite nepravilnosti pri opravljeni storitvi, čeprav je bila ta že plačana, lahko o tem obvestite avtomehanika in zahtevate neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi, ponovno izvedbo storitve, vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi, ali pa odstopite od pogodbe in zahtevate vračilo plačanega zneska.

Uveljavljanje garancije

Za konec smo na odvetniško družbo naslovili še vprašanja, povezana z uveljavljanjem garancije. Naši bralci so namreč poročali o primerih, ko so imeli težave s posameznim delom avtomobila, a ko so želeli škodo popraviti, jim je bilo rečeno, da to popravilo ni v garanciji. 

Gaja Čeferin Burja na kratko razloži, kako poteka uveljavljanje garancije: "Za odgovornost prodajalca oziroma proizvajalca na podlagi garancije za brezhibno delovanje stvari morata biti izpolnjeni naslednji predpostavki: prva je ta, da stvar, v zvezi s katero sta prodajalec in proizvajalec prevzela zavezo, da bo delovala brezhibno, ne deluje brezhibno, druga pa, da so vzrok za okvaro (nedelovanje) stvari lastnosti stvari same, ne pa vzroki, ki so zunaj prodajalčeve oziroma proizvajalčeve sfere. Če sta našteta pogoja izpolnjena, proizvajalec ne more zavrniti popravila," pravi.
 
Garancija je sicer obvezna za osebna vozila in mora biti zagotovljena najmanj za obdobje enega leta, lahko pa tudi dlje. Proizvajalec neposredno odgovarja potrošniku v celotnem obdobju garancije za popravilo ali zamenjavo blaga, potrošniku pa mora zagotavljati tudi servis in brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka.
 
Potrošnik lahko najprej zahteva odpravo napak, če te niso odpravljene v 30 dneh, pa mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Če ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine.

Če se napake pojavijo v manj kot 30 dneh od dobave blaga, pa lahko potrošnik od proizvajalca v vsakem primeru zahteva vračilo plačanega zneska, ni nujno, da najprej zahteva odpravo napak.

Novo na Metroplay: Ko se govori o hierarhiji, je že prepozno | Bine Volčič in Žiga Faganel