22. 4. 2024, 11:33 | Vir: STA

Nezadovoljni občani nad prometno politiko: "Območje Bohinjskega jezera bo kmalu dostopno le elitam"

Profimedia

Menijo, da gre za pretirane omejitve. 

Prebivalci Bohinjske Bistrice niso zadovoljni s prometno politiko Občine Bohinj, ki mirujoči promet postopno odmika proč od jezera. Bojijo se, da bodo načrtovanimi ukrepi občine povečali obremenitev Bohinjske Bistrice. Zato so konec marca na občinsko upravo naslovili peticijo z več kot 400 podpisi občanov.

Bohinjski občinski svet, ki vsako leto usklajuje in sprejema nov sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in parkirnih kartic, je januarja potrdil ukinitev začasnih travnatih parkirišč Labora in Kristal v bližini Bohinjskega jezera, vzpostavitev novega parkirišča na Nomenju ter vzpostavitev parkirnih režimov na obstoječih parkiriščih v Bohinjski Bistrici, kjer bodo uvedli modre cone.

Občina Bohinj sledi začrtani prometni strategiji umikanja prometa od jezerske sklede, parkiranje obiskovalcev na bolj oddaljenih parkiriščih in prevoz z avtobusom oziroma drugimi sredstvi trajnostne mobilnosti. S tem sledi tudi strategiji trajnostnega razvoja območja Bohinjskega jezera.

Menijo, da gre za zelo pretirane omejitve

Prebivalce Bohinjske Bistrice in okoliških vasi skrbi, da se bo ob nadaljnjem zmanjševanju parkirnih mest v krajih ob jezeru povečalo število vozil v njihovih krajih, še zlasti ob izgradnji parkirnih hiš na območju železniške postaje in kampa Danica. "Zaradi tega se bo v Bohinjski Bistrici drastično povečalo število vozil, kar je za prebivalce nesprejemljivo. Prišlo bo do pretirane obremenitve kraja, zaradi tega se bodo krajani soočali s čedalje slabšimi bivalnimi pogoji," so opozorili.

Kot so izpostavili, ima bohinjska občina 24 zaselkov in prepričani so, da bi si morali "breme" glede turizma porazdeliti vsi. "Vsi se strinjamo, da je okolje potrebno varovati, toda po našem mnenju gre tu za zelo pretirane omejitve. V prihodnjih obdobjih bo območje Bohinjskega jezera dostopno le elitam, nam navadnim državljanom pa bo postalo nedosegljivo. To še posebej velja za tisti del prebivalstva, ki ima majhne otroke ali pa za starejše in vse tiste z gibalnimi težavami, ki se stežka poslužujejo avtobusnih prevozov," so zapisali.

Menijo, da bi morala občina takoj pristopiti k načrtovanju in pridobivanju projektne dokumentacije za obvozno cesto Ribčev Laz-Stara Fužina, za katero so načrti že obstajali, in bi zaščitila tudi kulturno dediščino. Istočasno bi bilo treba po njihovem mnenju vse napore usmeriti v izgradnjo parkirne hiše na Ribčevem Lazu. Podpisniki peticije z občinskim svetnikom Markom Ogrinom na čelu pričakujejo več infrastrukturnih rešitev, namesto, kot so zapisali, nesprejemljivih in drastičnih omejitev.

STA

Na občini na peticijo odgovarjajo, da sledijo zavezam iz sprejetih strateških dokumentov, ki so bili predmet široke javne razprave in so bili v nadaljevanju z močno podporo sprejeti na občinskem svetu. "Da je začrtana pot prava, dokazujejo številna priznanja, pohvale ter prošnje po predstavitvah našega primera dobre prakse tako v domačem kot tujem okolju," so poudarili.

Kot so izpostavili, je ukrep umika parkiranih vozil z začasnih travnatih parkirišč Labora in Kristal sorazmerna z zastavljeno naravovarstveno vizijo. Kar se tiče parkirišč ob železniški postaji in ob Danici, pa so pojasnili, da se obe lokaciji že uporabljata za parkiranje ampak nista optimalno izkoriščeni, sedaj pa ju želijo urediti. "Prometna obremenjenost Bohinjske Bistrice zaradi tega ne bo nič večja, prav nasprotno," so zagotovili in dodali, da so bile za razbremenitev središča Bohinjske Bistrice že pred leti narejene tudi strokovne podlage za umestitev obvoznic.

"Naše zaveze iz sprejetih strategij so, da se individualni motorni promet zmanjša, poveča pa prihod na destinacijo z alternativnimi, bolj trajnostnimi načini, zato se načrtuje izgradnja parkirišč na Nomenju in v Soteski ter izvaja investicije in druge ukrepe, ki bodo omogočali prihod na destinacijo s kolesom, peš, z javnim potniškim prometom," poudarjajo na občini, kjer bodo letos začeli tudi z novelacijo celostne prometne strategije.