K. Ž. | 24. 9. 2023, 08:00

So deklaracije na izdelkih neberljive? Takšne bi morale biti v resnici ...

Profimedia

Uredba določa, da morajo biti podatki na izdelkih jasno vidni in lahko berljivi, a ni vedno tako. 

Kadar se odpravljamo po nakupih za kozmetične izdelke, vsak vesten kupec skrbno prebere deklaracijo, da se izogne morebitnim težavnim vsebinam. A nemalokrat se zgodi, da so informacije napisane v izjemno majhni velikosti, zaradi česar so skoraj neberljive. Sodeč po Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) je to neskladno s predpisi, saj uredba o kozmetičnih izdelkih (Uredba (ES) št. 1223/2009) določa, kakšne informacije morajo biti navedene na izdelkih in kako morajo biti predstavljene.

Predpisi

Predpisi se sicer razlikujejo od primera do primera, saj velja precejšnje število izjem. A vendar v grobem velja, da se smejo v Evropski uniji kozmetični izdelki dajati na trg le, če primarna in sekundarna embalaža teh izdelkov vsebujeta naslednje podatke v neizbrisni, čitljivi in vidni pisavi:

  1. ime ali registrirana firma in naslov gospodarskega subjekta, ki je odgovoren za izdelek,
  2. država porekla, če izdelek ni iz EU,
  3. teža ali količina vsebine,
  4. minimalni rok trajanja ali rok za uporabo po odprtju,
  5. posebna opozorila in varnostna navodila za uporabo,
  6. seznam sestavin,
  7. serijska ali referenčna številka.
Uredba sicer ne določa specifične velikosti pisave, ampak večinoma zahteva, da so podatki jasno vidni in lahko berljivi za potrošnike ter se ne morejo izbrisati, so pojasnili na ZPS.

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) določa, da mora podjetje s potrošniki poslovati v slovenskem jeziku. Na območjih, kjer avtohtono živita italijanska in madžarska narodna skupnost, pa tudi v jeziku narodne skupnosti.

Prav tako Zakon o varstvu potrošnikov kot tudi Zakon o javni rabi slovenščine določata, da morajo biti pri označevanju blaga podatki v jeziku, ki je potrošnikom na območju Republike Slovenije zlahka razumljiv.