A. B. | 26. 10. 2022, 12:39

Kmalu boste na račun prejeli izplačilo energetskega dodatka: a ne vsi

Profimedia/fotomontaža

Denarna pomoč bo izplačana v različnih zneskih. Preverite, ali pripada tudi vam in kolikšna bo. 

Država bo energetski dodatek večini upravičencev, to je prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, izplačala 2. novembra. Dodatek je za gospodinjstva, ki se preživljajo z nizkimi dohodki, predvidel zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva.

Z njim ciljajo na okoli 60.000 ljudi.

Koliko bodo znašali dodatki?

Prihodnjo sredo, 2. novembra, bodo prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka prejeli energetski dodatek v različnih višinah. Dodatek bo za samsko osebo znašal 200 evrov. Za enostarševske družine bo znašal 200 evrov in še 118 evrov za vsakega otroka ali še 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo.

Za dvostarševske družine bo znašal 314 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok, bo dodatek 314 evrov.

Profimedia

Če samska oseba ali družina ni prejemnica denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka zaradi lastništva premoženja, lahko v času od 1. oktobra do 28. februarja 2023 pri pristojnem centru za socialno delo vloži vlogo za enega od teh socialnih transferjev, saj se pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje (razen prihrankov in vrednostnih papirjev) ne bo upoštevalo, so danes spomnili na ministrstvu za delo.

V tem obdobju tudi ne bo veljala omejitev dedovanja po 54.a členu zakona o socialno varstvenih prejemkih. Na podlagi upravičenosti do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka bo samska oseba ali družina posledično upravičena tudi do energetskega dodatka.

Energetski dodatek za dohodkovno najšibkejše kategorije invalidov v višini 200 evrov bo medtem izplačan na različne datume, odvisno od zakonske podlage, po kateri je določena invalidnost.

Upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so upravičeni do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, bodo energetski dodatek prav tako prejeli 2. novembra.

Prejeli ga bodo tudi invalidi 

Upravičenci do nadomestila za invalidnost po zakonu o socialnem vključevanju invalidov bodo dodatek prejeli 10. novembra, upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po 4. alineji 1. odstavka 17. člena zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so upravičeni do denarne socialne pomoči, pa 2. decembra.

Dodatek bo izplačan v decembru, ker bodo upravičenci prejemek iz naslova zaposlitvene rehabilitacije za oktober prejeli v novembru in je izplačilo tega prejemka pogoj za izplačilo energetskega dodatka, so pojasnili na ministrstvu.

Upravičenci po zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek, energetski dodatek lahko pričakujejo 25. novembra, za invalide I. kategorije po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine, pa bo izplačilo energetskega dodatka izvedeno 60 dni od vrnitve v celoti izpolnjene in podpisane izjave.

Osebam, za katere iz uradnih evidenc izhaja, da izpolnjujejo pogoje za izplačilo energetskega dodatka, bo izjavo v izpolnitev poslal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz).

Izračun omogočen tudi na spletu 

Oktobra je na spletni strani gov.si zaživel spletni kalkulator za izračun energetskega dodatka, ki pa pride v poštev le za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ne pomaga pa tudi tistim, ki mogoče izpolnjujejo pogoje, a niso prejemniki socialnih transferjev. Na ministrstvu za delo ne vedo, koliko bi bilo lahko takšnih upravičencev.

Kot so pojasnili, je bilo septembra v Sloveniji 50.236 prejemnikov denarne socialne pomoči in 21.295 prejemnikov varstvenega dodatka.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.