Uredništvo | 13. 9. 2023, 07:00

Anarhija v glavnem mestu? "Stanje mirujočega prometa je katastrofa, mestno redarstvo ne uredi popolnoma nič"

Žiga Živulović jr./Bobo

Zaparkirani prehodi za pešce in šolske poti, podivjani kolesarji in e-skiroji, prekoračene hitrosti ... kaj v Ljubljani sploh počne mestno redarstvo, se sprašuje marsikdo. 

Kdor redno spremlja spletni servis Pobude meščanov, namenjen temu, da prebivalci Ljubljane mestni občini sporočijo, kaj jih moti ali kakšne predloge imajo za izboljšavo življenja v glavnem mestu, je verjetno že zaznal, da je veliko pritožb usmerjenih v delo mestnega redarstva.

V zadnjem mesecu je število tovrstnih pritožb, ki se nanašajo tako na kršitve prometnih predpisov kot na napačno parkirane avtomobile po vsej Ljubljani, eskaliralo.

Ljubljančani navajajo, da se ob kršitvah kljub klicih na številko mestnega redarstva in zagotovilu, da bo na kraj poslana patrulja, ta tam ne pojavi, da se po različnih lokacijah v Ljubljani vsak dan nahaja na stotine napačno parkiranih avtomobilov, ki med drugim zaparkirajo tudi šolske poti, da ne kolesarji ne vozniki e-skirojev ne upoštevajo prometnih predpisov, vendar nad njimi nihče ne izvaja nadzora, in tako dalje.

Nekaj najostrejših pritožb (urejenih) objavljamo spodaj.

"Kolesarji vsak dan kršijo CPP, ker ne vozijo po kolesarski stezi. Ker redarstvo nikoli ne sankcionira takih prekrškov, predlagam, da na Tacenski cesti ukinete kolesarsko stezo, bo vsaj več prostora na pločniku za pešce."

"Na naše pobude glede kršitev prometnih predpisov odgovarjate: 'opažena dejanja sporočite redarju na kontaktno številko, izven delovnega časa pa policiji. Na kraj bo poslana patrulja, ki bo bo izvedla ustrezne ukrepe.' To delamo, pa patrulje (doslej 3x) še nismo dočakali. Se moramo s kršitvami pač sprijazniti?"

"Vlaganje pobud Mestnemu redarstvu na tem portalu je brez učinka. Mestno redarstvo ves čas odgovarja na enak način in čisto nič se ne uredi. Stanje mirujočega prometa v Ljubljani je katastrofa. Vsak dan so zaparkirani prehodi za pešce, pločniki, kolesarske steze, zelenice ... Stanje postaja nevzdržno. Morda bi morali v mestnem redarstvu preveriti, kako se bodo sistemsko lotili problema, saj prazni odgovori in zgolj občasen nadzor ne obrodijo sadov."

"Kot so ostali zapisali, potreben je nadzor. Po Prešernovi drvijo tako kot kolesarji kot e-skiroji brez občutka. Enako po Cankarjevi, kjer je zarisana kolesarska steza. Malo se vozi po pločniku, malo tu, malo tam, brez občutka odgovornosti. Lahko bi se opravljalo več nadzorov in podučilo soudeležence v prometu, kakšna kazen bi jih lahko doletela v primeru prekrška."

"Spoštovani, prosimo mestno redarstvo, da občutno skrajša svojo periodo nadzorov, saj se v Šiški soočamo s stalno zaparkiranostjo. Tukaj je šolska pot, naj bo tudi varna. Nerazumljivo, da je tako težko v krajši periodi narediti obiske, da se ljudje odvadijo parkiranja. Je to zato, ker tu parkirajo zaposleni na LPP?"

Žiga Živulovič jr./Bobo

Kako se zagovarja mestno redarstvo?

Na mestnem redarstvu v svojem delovanju očitno ne vidijo težav. Sporočili so namreč, da so v letošnjem letu poleg vseh aktivnosti na podlagi izvedenih nadzorov cestnega in mirujočega prometa uvedli 70.537 prekrškovnih postopkov in več opozoril.

"Nadzore izvajamo na podlagi pobud in prijav občanov, četrtnih skupnosti, vzgojnovarstvenih zavodov in drugih subjektov ter na podlagi lastne zaznave. Z nadzori bomo nadaljevali tudi v bodoče," so še povedali.

Eden od meščanov jim je predlagal, da bi prijave redno evidentirali skupaj z ugotovitvijo na terenu, ta evidenca pa bi bila javno dostopna meščanom, saj bi tako lažje ugotovili, kako pogosto se mestno redarstvo sploh odziva na njihove pritožbe. Vendar pravijo, da evidenco dnevnih dogodkov že vodijo in da lahko informacije o realizaciji po elektronski pošti kadarkoli posredujejo prijavitelju dogodka, če zaprosi zanje.